La simpozion au participat cu lucrări invitați de la USAMV Cluj Napoca, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad.

Temele centrale în jurul cărora s-au desfășurat lucrările simpozionului au fost protecția mediului în agricultură, industrie și servicii; poluarea și depoluarea solurilor, apelor și aerului; protecția mediului urban; biotehnologii; schimbări climatice; arii protejate; surse nepoluante de energie; monitoringul și managementul mediului; flora spontană – bază a fitoterapiei.

Lucrările expuse au reprezentat rezultatele cercetărilor realizate de studenți. Ele au suscitat un real interes fiindcă au abordat probleme actuale, stringente ale mediului.

Concluziile pe care le formulăm ca organizatori ai celei de a IX-a ediții se referă la asigurarea unui cadru mai larg de participare și implicare a studenților în activitatea de cercetare astfel încât participarea lor la granturi, proiecte, etc., să fie mai consistentă.

Conf.univ.dr.ing. Laslo Vasile

Image

Image Image   Image  Image  Image