La întâlnirea oficială, din partea gazdelor, au participat Rectorul Universității din Miskolc, prof.univ.dr. András TORMA, Prorectorul pentru Strategie și Dezvoltare, prof.univ.dr. Károly JÁRMAI, Prorectorul pentru Cercetarea științifică și Relații internaționale, prof.univ.dr. Tamás KÉKESI și Decanul Facultății de Inginerie mecanică și Informatică și Director al Institutului de Mecanică aplicată, prof.univ.dr. EDGÁR BERTÓTI.

În cadrul întâlnirii a fost semnat un acord de colaborare instituțională pe o perioadă inițială de 5 ani, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, prin consimțământul părților.

În baza acestui acord cele două universități își propun:

Promovarea cercetării comune și a activităților educaționale; Vizite pe termen scurt ale cadrelor didactice și cercetătorilor în vederea participării la prelegeri, conferințe, colocvii, simpozioane sau alte activități academice; Schimbul reciproc de publicații și informații în domeniile de interes; Promovarea participării studenților la stagii de studiu, formare și cercetare parțiale, în cadrul instituției partenere, în baza burselor disponibile.

În a doua parte a întâlnirii s-au prezentat principalele direcții de cercetare ale fiecărei universități, în vederea identificării unor posibile viitoare colaborări în domenii specifice la nivelul departamentelor. De asemenea, s-a decis intensificarea colaborării în cadrul programelor cu finanțare europeană, în special Erasmus + și Horizon 2020.


Image Image Image Image