Acest eveniment a fost realizat cu ocazia „Zilei mondiale de luptă împotriva tuberculozei” (TBC), făcând parte din campania naţională împotriva tuberculozei iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Evenimentul are ca scop tragerea unui semnal de alarmă în ceea ce priveşte conştientizarea şi prevenirea acestei boli. Se doreşte stoparea sau macăr depistarea la timp a acestui fenomen care face anual mii de victime.

În deschidere, a luat cuvântul doamna doctor Rahotă Daniela, director executiv al DSP Bihor, care a ţinut să mulţumească doamnei Prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate, conf.univ.dr. Ligia Burtă, pentru colaborarea care durează de ani de zile între DSP Bihor şi Universitatea din Oradea. Apoi, a luat cuvântul domnul doctor Călin Sonea.

Domnul doctor Călin Sonea a oferit auditoriului diverse informaţii legate de tuberculoza în România, cauzele, precum şi metodele sale de prevenţie. Statisticile prezentate arată că în 2015 tuberculoza era una din primele cauze de deces în lume, iar în România mor anual 1.100 de persoane.

Doamna doctor Marilena Crişan, responsabil judeţean al Programului naţional de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei (PNPSCT), a susţinut o prezentare legată de endemia tuberculoasă în ţara noastră, cu referire la cauze şi tratament.

O altă prezentare interesantă a fost cea a doamnei doctor Eugenia Decan, care a vorbit despre importanţa controalelor în ceea ce priveşte tuberculoza în cadrul medicinei muncii. Pentru că, TBC-ul poate fi prevenit, doamna doctor Carmen Dinescu, ne-a prezentat câteva metode în acest sens: stilul de viaţă echilibrat, odihnă, reducerea stresului etc.

În încheiere, doamna Prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate, conf.univ.dr Ligia Burtă, a ţinut să menţioneze că este un promotor şi un susţinător al acestei campanii şi al educării tinerei generaţii în a preveni diverse boli, precum şi faptul că îşi doreşte organizarea a cât mai multor evenimente de acest gen.

La eveniment au fost prezente cadre medicale din partea DSP Bihor, profesori ai Universităţii din Oradea şi studenţi de la diverse facultăţi, care au fost interesaţi de această temă.

 

Biroul de Comunicare al UO


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image