Volumul The European Space. Borders and Issues, coordonat de Mircea Brie, Alina Stoica și Florentina Chirodea, grupează contribuții științifice relevante ale colegilor și colaboratorilor externi ai profesorului Ioan Horga. Cartea este structurată pe trei secțiuni, care reflectă direcțiile majore de cercetare ale profesorului: una dedicată relațiilor istorice și politice în Europa, alta dedicată procesului integrării și granițelor și a treia dedicată securității și cooperării în Europa.

Evenimentul a fost moderat de d-na lector univ. dr. Florentina Chirodea, Directorul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, și s-a bucurat de prezența Rectorului Universității din Oradea, prof. univ. dr. Constantin Bungău, Președintelui Senatului Universității, prof. univ. dr. Sorin Curilă, Directorului Cancelariei Prefecturii județului Bihor, d-na Claudia Timofte.

D-na Claudia Timofte i-a oferit decanului Ioan Horga, cu ocazia împlinirii celor 60 de ani, o plachetă aniversară din partea Prefecturii Oradea, „în semn de apreciere și respect pentru întreaga activitate profesională”. De asemenea, au avut intervenții legate de activitatea profesorului, cercetătorului și omului Ioan Horga, profesorul Istvan Suly - Zakar de la Universitatea din Debrecen și profesorii Mihai Drecin, Mircea Brie, Gabriel Moisa și Alexandru Ilieș, colegi de la Universitatea din Oradea.

D-na prof. univ. dr. Maria Lia Pop a prezentat o sinteză a principalelor teme abordate în volum, evidențiind unele idei relevante nu doar pentru domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, ci și pentru aria mai largă a științelor socio-umaniste.

 

Director al Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene

Lector univ. dr. Florentina CHIRODEA

Image