Autorul, conf.univ.dr. la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Oradea, face referire în cartea sa, printre altele, la principiul mitho-sacral al înstituirii "stăpânului fără chip". Omul, ca fiinţă, şi-a ratat destinul prin căderea în păcat sau prin degradarea condiţiei sale pure odată cu viaţa sa socială, iar gândirea politică se apleacă asupra "omului căzut", din motive diferite, cel puţin la nivel declarativ, de cele pe care le afirmă religia.

Sorin Borza a vorbit la finalul prezentării despre o transformare utilitaristă a adevărului şi a subliniat faptul că în ziua de astăzi este mai interesant şi mai important să se acţioneze, decât să se spună şi cui foloseşte ceea ce se pune.

Conf.univ.dr. Sorin Borza a publicat peste douăzeci de lucrări în reviste de specialitate şi în reviste literare şi este autorul unor volume de autor ("A privi şi a stăpâni”, „Heideger şi istoria” etc.) şi al unor volume în colaborare, cum ar fi „Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual plastică”,etc.

Cartea "Modernitate ratată" se înscrie firesc în preocuparea autorului pentru filosofie, domeniul în care s-a specializat şi pe care îl cunoaşte în suficientă măsură pentru a avea ceva de spus. Image
Image Image