În data de 18 noiembrie 2016, la propunerea Departamentului de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Programul de Studii Jurnalism, din cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Oradea, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea domnului academician Nicolae Dabija, poet, prozator, publicist şi om politic de la Chisinău, din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române.

Academicianul, Nicolae Dabija,  a cucerit mai întâi spaţiul literar ca poet. Opera sa poetică a fost răsplătită cu numeroase premii şi se bucură de o largă circulaţie şi o bună receptare în România. Nicolae Dabija a publicat zeci de cărţi de poezie, selecţii reprezentantive din creaţia sa, fiind traduse în engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, sârbă, bulgară, turcă, persană, etc.

Nicolae Dabija este şi un prozator de succes, iar o ipostază mai puţin cunoscută a sa, este aceea de istoric literar. Pentru Domnia Sa, credinţa este sâmburele de lumină, iar în opera sa, credinţa şi cultura se află într-o relaţie de comuniune. Academicianul Nicolae Dabija este unul dintre însufleţitorii Mişcării de Eliberare Naţională din Republica Moldova.

La această ceremonie au participat președintele Senatului universitar prof.univ.dr. Sorin Curilă, prof.univ.dr.Eugen Macocian, prorector al Universităţii din Oradea, prof.univ.dr Ioan Horga, decan al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Preasfinţia Sa Sofronie Drincec – Episcopul ortodox al Oradiei şi  Preasfinţia Sa Virgil Bercea – Episcopul Greco-catolic al Oradiei.

Ceremonia a fost deschisă de către președintele Senatului universitar, după care a luat cuvântul prorectorul Eugen Macocian şi Înalţii Prelaţi.

Preşedintele Senatului universitar, a făcut referire la faptul că “Ceremoniile de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa sunt, în esenţa lor, bucurii ale spiritului. Ceea ce încercăm să facem noi astăzi prin acordarea acestui titlu onorific domnului academician, Nicolae Dabija, este o reverenţă a inimii în faţa unui spirit liber, creator şi pragmatic. Scriitorul Nicolae Dabija şi-a măsurat viaţa în cărţi.”

“Azi, sărbătorim un mare om al neamului românesc. Am avut şansa să fim un popor creştin. Dacă va fi să ne urmăm în continuare ţelurile şi năzuinţele, acestea se vor face aşa cum am făcut-o în istorie, prin credinţă şi determinare,” a declarat prorectorul Eugen Macocian.

Preasfinţia Sa Sofronie Drincec – Episcopul ortodox al Oradiei – s-a referit la Basarabia “ca la o poveste de dragoste faţă de Basarabia, o poveste rănită pentru că Basarabia este ruptă şi lipseşte din trupul ţării. Mă rog lui Dumnezeu ca visul în care Basarabia să fie dată înapoi României să se împlinească,” a spus Preasfinţia Sa, iar Preasfinţia Sa Virgil Bercea – Episcopul Greco-catolic al Oradiei, şi-a dedicat cuvântul demnităţii. “Vă salut şi vă sunt alături cu sufletul, domnule academician, Nicolae Dabija. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa reprezintă un prilej să medităm, încă odată, la ceea ce-i dă vieţii unui om demnitatea unui destin, conştiinţa apartenenţei la un neam, la o patrie. Vă doresc ani buni şi binecuvântaţi de Domnul.”

Laudatio a fost citit de care decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, prof.univ.dr. Ioan Horga, care s-a adresat Academicianului asigurând-ul de preţuirea şi admiraţia noastră şi de faptul că acordarea pe deplin meritată a titlului de Doctor Honoris Causa reprezintă o sărbătoare pentru comunitatea academică a Universităţii din Oradea.” După acest moment, Academicianului Nicolae Dabija i-a fost înmânată  diploma de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, moment primit cu emoţie şi aplauze din partea celor prezenţi.

Discursul Academicianului Nicolae Dabija a a impresionat până la lacrimi pe cei din sală. “Am venit din ţara lui Mihai Eminescu, în ţara lui Mihai Eminescu. Am venit din ţara lui Iosif Vulcan, în ţara lui Iosif Vulcan. Am venit din ţara lui Grigore Vieru, în ţara lui Grigore Vieru. Am venit din patria limbii române, în patria limbii române. Eu m-am născut într-o bibliotecă. Cartea pentru mine este sacra,” a declarat Domnia Sa. Mesajul a fost acela că noi toţi, împreună, Români de dincoace şi dincolo de Prut, trebuie să ajutăm Basarabia să vină în ţară.  ,,Eu am impresia că mâine, noi vom fi împreună. Dumnezeu trebuie să ne facă dreptate. Pentru mine, ziua de mâine a început azi aici, la Oradea..."

Corul de la Facultatea de Teologie condus de Prof.univ.dr. Mihai Brie şi studenţii de la Facultatea de Muzică, sub îndrumarea distinsei artiste, conf.univ.dr.Oana Lianu, au conferit evenimentului un succes extraordinar.

La finalul ceremoniei, studentul Mirciu Vitalie, s-a adresat Academicianului Nicolae Dabija, cu vorbe de suflet reprezentînd-ui pe tinerii studenţi Basarabeni veniţi la studii la Univesitatea din Oradea. “Noi, tânăra generaţie, făgăduim că vom fi zidarii anonimi ai identităţii naţionale.”

Vivat, crescat, floreat!

 
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image