Intitulată Raporturi identitare în spaţiul românesc din perspectivă istorică: şcoli şi interpretări, sesiunea a fost organizată în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova şi Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea-Chişinău de la Universitatea din Oradea aflat sub egida Academiei Române. Manifestarea este una tradițională, deoarece este a cinsprăzecea activitate științifică desfășurată de specialiții celor două instituții.
La conferinţă au fost prezenţi specialişti din România, Moldova, Ucraina, Germania, Rusia şi Ungaria, aceştia dezbătând subiecte diverse subsumate raporturilor identitare din arealul românesc de-a lungul istoriei. Dialogurile au fost deosebit de fructuoase fiind urmărite câteva direcţii concrete de cercetare de mare actualitate şi astăzi precum: procese etno-culturale în spaţiul carpato-danubiano-pontic la sfârşitul epocii bronzului - începutul epocii fierului şi problema constituirii comunităţilor tracice, raporturi şi procese identitare în spaţiul românesc şi regiunile limitrofe, discursul identitar - forme, reprezentări şi manifestări, memorie, identitate naţională şi identitate europeană.
Toate comunicările au beneficiat de abordări conceptuale moderne din partea specialiştilor, în concordanţă cu cele mai noi teorii istorice în domeniu. Dialogul de idei a fost unul de referinţă încercând să ofere răspunsuri unor problematici complexe cu care se confruntă acest spaţiu privit în perspectivă istorică. Soluţiile oferite de istoricii prezenţi la manifestare reprezintă modele de ceea ce înseamnă buna practică a convieţuirii în trecut şi prezent. Spaţiul românesc consemnează din această perspectivă modele clare de urmat pentru alte areale europene, fapt subliniat de cei prezenţi la manifestare.
Evenimentul de la Chişinău reprezintă doar prima parte a unei manifestări care va continua la Oradea pentru a marca odată în plus această aniversare la mijlocul lunii decembrie.


Image Image Image Image