În cadrul dezbaterii au luat cuvântul prof.univ.dr.habil. Sorin Șipoș, directorul Centrului de Studii Interdisciplinare, care a prezentat activitatea desfășurată de membrii centrului între anii 2011-2016. Directorul Șipoș a subliniat faptul că în cadrul Universității din Oradea a funcţionat, începând cu anul 2011, Centrul de Studii Imperiale în cadrul Facultății de Istorie, Geografie și Relații Internaționale, iar din anul 2013, structura de cercetare a fost acceptată sub egida Academiei Române (Adresa nr. 734/7.03.2013, 168/7.03.2013), ca Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”.

Existenţa în Oradea a Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir“ se justifică, odată în plus, prin cele realizate până în prezent de către membrii centrului, dar şi prin ceea ce poate deveni el la frontierele estice ale Uniunii Europene. Afirmarea propriei identităţi în spaţiul frontierei este un demers care trebuie urmărit în permanenţă, iar pentru asta este nevoie de un efort comun, atât de la nivel central cât şi local, astfel încât amprenta românească să fie prezentă și pentru viitor. În același timp, remarcăm implicarea tuturor membrilor centrului și a colaboratorilor apropiați acestuia la organizarea unui număr impresionant de conferințe științifice și la publicarea unor volume de o certă valoare, care au intrat în peisajul istoriografic din România și din Uniunea Europeană.

De asemenea, centrul s-a bucurat de-a lungul anilor de sprijinul și de aprecierea științifică a partenerilor noștri, dintre care îi amintim pe academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universității „Babeș-Bolyai“, dar și pe partenerii noștri din Chișinău, Padova, Amiens, Venezia, Nanterre, Alicante, precum și instituțiile administrative și cele de cultură din Oradea și din județul Bihor. Conf. univ.dr. habil. Ion Gumenâi, decanul Facultății de Istorie-Filosofie din Chișinău, a subliniat importanţa colaborării dintre cele două centre universitare și numărul mare de conferințe științifice și volume publicate de către membrii centrului, lucrări care au fost prezentate într-o expoziție.

La final, prof.univ.dr.habil. Sorin Șipoș și conf.univ.dr.habil. Ion Gumenâi au conferit diplome de merit domnilor prof.univ.dr. habil. Ion Niculiță și prof.univ.dr.habil. Ion Eremia pentru implicarea în dezvoltarea științifică a Centrului. Proiectul Pledoarie pentru un institut al Academiei la Oradea - Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” a fost realizat în colaborare și cu sprijinul financiar al Consiliul Județean Bihor.


Image Image Image Image Image