Cele 2 simpozioane sunt la a IX-a, respectiv a XIV-a ediție, iar în acest an s-au prezentat 6 lucrări în plen și 221 lucrări științifice sub formă de poster. Secțiunile simpozionului au fost: Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Ingineria Mediului, Silvicultură, Știința și Tehnologia alimentelor, Agroturism și Diverse (în special Medicină).

Lucrările simpozioanelor au fost deschise de către decanul Facultății de Protecția Mediului, prof. dr. ing. Ioan Chereji. În luările lor de cuvânt, reprezentantul rectorului Universităţii din Oradea (prof. univ. dr. Eugen Macocian, prorector responsabil cu Managementul Cercetării Ştiinţifice şi Relaţiilor Internaţionale și reprezentantul președintelui Senatului Universitar (Lector univ. dr. Mihai Oprea, vicepreședintele Senatului), au ținut să sublinieze că Facultatea de Protecția Mediului este una dintre cele mai puternice facultăți ale Universității din Oradea datorită numărului mare de studenți și infrastructurii moderne. S-a subliniat faptul că activitatea de cercetare este deosebită: multe proiecte de cercetare câștigate în regim competițional, brevete de invenție, cărți științifice premiate de către Academia Română sau academiile de ramură, sau indexate în baze de date internaționale, lucrări științifice ISI sau BDI. De asemenea, s-a evidenţiat faptul că dintre cele 15 facultăți ale  Universității din Oradea doar Facultatea de Protecția Mediului are 3 reviste indexate în 5 baze de date internaționale (CABI, SSRN, REPEC, DRJI, ARI).

Din Ungaria a participat la simpozion 2 delegaţii formate din 18 persoane de la Universitatea din Debrecen, condusă de către prorectorul Jávor András

și de la Universitatea din Szeged, condusă de către decanul Gál József. Cei doi au evidențiat faptul că acordă cea mai mare atenție colaborării cu Facultatea de Protecția Mediului. Primul oaspete din ţară care a ţinut să transmită mesajul instituției pe care o reprezintă a fost prof. dr. ing. Dan Şchiopu, preşedintele secţiei de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară, din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR). În numele preşedintelui prof. univ. dr. ing. Adrian Badea şi a prezidiului Domnia Sa a felicitat Facultatea de Protecţia Mediului pentru organizarea celor două simpozioane subliniind faptul că începând cu cea de-a VI-a ediţie, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România  este partener şi speră că prezenţa la Oradea a conducerii AOSR va fi una curentă.

În semn de recunoaştere a contribuţiei Domniei Sale la realizarea în cadrul AOSR, dar cu sediul la Facultatea de Protecţia Mediului, a Centrului de Cercetare pentru Agricultură şi Protecţia Mediului ”Crișana”, i-a fost înmânată o diplomă de excelenţă din partea Universităţii din Oradea.

Diplomă de excelenţă a primit şi d-na dr. ing. Maria Colibaş, cea mai renumită cercetătoare a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea. Diploma a fost înmânată de către decanul facultății, prof. univ.dr.ing. Ioan Chereji care a spus că rezultatele cercetărilor efectuate de către d-na dr. ing. Maria Colibaş au fost unanim apreciate de către cercetătorii, universitarii și practicienii din România și au fost publicate și în prestigioase reviste de specialitate din străinătate: Ungaria, Germania, Serbia, Olanda și Belgia. Mai mult, decanul Ioan Chereji a spus că cercetările efectuate de către d-na dr. ing. Maria Colibaș stau la baza formării studenților facultății noastre de la programele universitare de studiu de licență Agricultură, Horticultură, Ingineria Mediului și Peisagistică, a masteranzilor, precum și a doctoranzilor din domeniul Agronomie, demarat în anul 2016 în cadrul Școlii Doctorale a Universității din Oradea. Diploma a fost înmânată fiicei d-nei dr. ing. Maria Colibaș, ing. Carmen Pană, manager de mediu la Enel Distribuţie Banat.

O diplomă de excelență i-a fost acordată şi d-nei Maria Colibaș „Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului Crișana” al Academiei Oamenilor de Știință din România pentru o prodigioasă, complexă și profundă activitate de cercetare. Împreună cu regretatul său soţ, dr. ing. Iuliu Colibaș, au făcut ca Oradea să fie renumită pentru amploarea rețelei de cercetare (câmpuri amplasate la Oradea, Petid, Buntești, Sânmartin, Cefa, Avram Iancu, Pocola, Diosig), determinările de fizică, chimie și biologie a solului efectuate în laboratorul propriu, acuratețea și rigoarea cercetărilor. Performanțele lor inegalabile în domeniul Pedologiei și Îmbunătățirilor Funciare vor fi un exemplu pentru generațiile actuale și viitoare de agronomi, horticultori și ingineri de mediu precum și pentru toți cercetătorii din domeniu și nu numai. Diploma a fost înmânată d-nei ing. Carmen Pană de către directorul general al centrului, prof. dr. ing. Cornel Domuța, membru corespondent al AOSR și conducător de doctorat în domeniul Agronomiei la Universitatea din Oradea. Acesta a menționat că datorează d-nei Colibaș formarea sa ca cercetător și toate realizările profesionale ulterioare. Domnul profesor Domuța a prezentat cartea „Solul-Apa-Planta, izvoare miraculoase ale vieții pe Terra” publicată de către editura Mirton din Timișoara, laureată în anul 2016. Acordarea celor 2 diplome a fost un moment special, plin de emoții.

Conf. dr. ing. Brînduşa Covaci de la Institutul de Economie Mondială a Academiei Române a primit o diplomă de excelenţă pentru includerea în 4 baze de date internaționale (SSRN, REPEC, DRJI şi ARI) a revistelor Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, Natural Resources and Sustainable Development.

Oaspeții din țară (de la Universitățile de Științe Agricole și Medicină Veterinară: Iași – prof. dr. ing. Teodor Robu, Cluj-Napoca – prof. dr. ing. Emilian Merce, Timișoara – prof. dr. ing. Ioan Pădeanu și București – prof. dr. ing. Ion Dona) au ținut să felicite Facultatea de Protecția Mediului pentru continuitatea unor simpozioane reușite. La simpozioane au fost prezenți reprezentanții instituțiilor deconcentrate de profil şi reprezentanți ai firmelor Agroind Cauaceu şi Eco-Bihor.

 Plenul simpozioanelor a fost conceput pentru a prezenta lucrări științifice despre brevetele şi cererile de brevete de invenţie realizate de-a lungul anilor de cadrele didactice ale Facultății de Protecția Mediului. Prima lucrare a fost prezentată de către studentul Florin Chirodea și are în vedere soiurile de migdal creeate și brevetate de către prof.dr.ing. Viorel Șcheau și șef lucr. dr. ing. Manuel Gîtea. Cea de a doua lucrare a fost prezentată de către conf. dr. ing. Cristian Domuța şi a fost elaborată de către universitarii: Gheorghe Bandici – şeful catedrei de Agricultură - Horticultură, Maria Șandor, Mariana Bei, Ioana Borza, Ileana Ardelean, Cristian Oneț, Nicolae Cenușa. Ea a avut în vedere brevetele și cererile de brevete de invenție referitoare la managementul apei în agroecosisteme. Prof. dr. ing. Cornel Domuța a prezentat o lucrare privind brevetele și cererile de brevet de invenție despre ameliorarea și refacerea solurilor poluate. Din colectivul de elaborare au făcut parte universitarii: Radu Brejea, Maria Șandor, Eugen Jude, Ana Pereș, Marius Oșvat și Nicolae Cenușa. Alte două lucrări au avut în vedere îmbunătățirea ofertei turistice a Stânei de Vale (Paula Tirpe, Gheorghe Tirpe), respectiv perspectivele utilizării bio-economiei în dezvoltarea agricolă rurală (Adrian Tunduc). Dr. ing. Pásztai Zoltán - director ECO Bihor S.R.L., a prezentat noul concept referitor la deșeuri: plătești cât arunci.

În anul 2015 cadrele didactice ale Facultăţii de Protecţia Mediului au publicat 6 cărţi ştiinţifice, 27 cursuri universitare, 10 îndrumătoare de lucrări practice, 130 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale şi 10 lucrări ştiinţifice indexate ISI Thomson Reuters.

Pe un banner, participanţii la simpozion, au putut vedea planurile de doctorat ale proaspăt admişilor în Şcoala Doctorală a Universităţii din Oradea, domeniul Agronomie: Cosmin Scridon, Bajo Janos, Florin Ionici – conducător ştiinţific prof. dr. ing. Cornel Domuţa, Andrei Nistor, Mondici Susana– conducător ştiinţific conf. dr. ing. Radu Brejea. Tematica ce va fi abordată are în vedere posibilităţile de reintroducere a circuitului arabil a solurilor poluate cu petrol şi a terenurilor din fostele balastiere, protecţia culturilor de grâu şi porumb împotriva buruienilor pe trei tipuri de sol din judeţul Satu-Mare, comportarea hibrizilor de floarea-soarelui din diferite grupe FAO în condiţiile schimbărilor climatice care au loc şi în Câmpia Crişurilor, relaţiile din sistemul sol-apă-plantă-atmosferă la hibrizii de porumb din diferite grupe FAO în condiţiile de la Livada, Satu-Mare.

Fără nicio îndoială se poate spune că ediţia din 2016 a celor două simpozioane a fost cea mai reuşită din ultimii ani.

                                                

                                                                                                             Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Membru corespondent al

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România