Pe lângă participanții locali, conferința a reunit cadre universitare și fizicieni medicali din Cluj, Timișoara, București, Iași, Craiova, Galați, Hunedoara dar și din afara țării. 

Lucrările conferinței au fost dechise de către invitatul special, d-nul fizician medical Radu Pintea de la Advanced Oncology Systems e.K., Germania, care a încercat să formuleze un răspuns la întrebarea Quo vadis fizica medicală? printr-o prezentare incitantă care a urmărit evoluția și rolul fizicianului medical de-a lungul timpului. Dintre temele care au mai fost dezbătute se pot aminti: radiofarmaceutice pentru imagistica SPECT, brahiterapia electronică, riscul cancerelor secundare în urma radioterapiei, actualitățile tehnice radioimagistice în patologia abdomino-pelvină, analiza confirmatorie și cea exploratorie a datelor funcționale de rezonanță magnetică și generarea microparticulelor de fier pentru aplicații biomedicale. 

Lucrările conferinței au fost urmate de vizite desfășurare la Spitalul Județean pentru prezentarea aparaturii de imagistică medicală / radiologie precum și la Spitalul Municipal Gavril Curteanu, unde participanții au vizitat Departamentul de Radioterapie. 

Conferința a fost una de succes, care își așteaptă continuarea în 2017 într-o altă locație din țară, pentru dezbaterea noutăților în domeniul fizicii medicale.

Prof.univ.dr. Loredana Marcu

Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea

Vice-președinte al Colegiului Fizicienilor Medicali din România

 


Image Image Image Image Image