Secţiunile conferinței au fost:

A. Ingineria proceselor de fabricaţie; Metode noi de fabricaţie; Progrese în procesele non-tradiţionale de fabricație; Procese de fabricaţie virtuală; Metode şi instrumente avansate și instrumente pentru producţia integrată de calculatoare; Noile aplicații industriale; Procese de fabricaţie; Eficiența energetică în Producție;

B. Progresele înregistrate în domeniul materialelor compozite si tehnologii: Metale avansate, Ceramică si polimeri; Biomateriale; Reciclarea materialelor;

C. Caracterizarea, modelarea şi simularea proceselor mecanice: caracterizarea mecanică, structurală, fizică şi geometrică; Analiza şi modelarea probabilistică;

D. Robotica şi producţia integrată de computere: roboţi industriali, sisteme CIM, robotica bilogică, robotica socială, robotica de divertisment;

E. Transferul de tehnologie: Studii de caz de gestionare a informaţiilor; Comunicarea de informaţii; portaluri de informaţii, inovaţii în inginerie; Informații de afaceri; Modelarea şi analiza proceselor de afaceri, procesul de planificare a fluxului de lucru; securitatea procesului de afaceri;

F. Tehnologii micro şi nano: Noi evoluții în gradaţiile tehnologiilor micro şi nano; Fabricarea structurilor si materialelor nano: nano-filme, nano-bule, nano-fluide şi nano-picături.

Universitatea din Oradea a participat la Conferinţa Internaţională ModTech 2016 cu două lucrări: “Digital Device for Timing and Power Level Setting for Microwave Applications” (“Dispozitiv digital de reglare a duratei şi nivelului de putere pentru aplicaţiile cu microunde”), autorii fiind fiz.dr. Mircea-Petru Ursu şi conf.univ.dr.ing. Traian Buidoş, şi “Generation of Involutes Flanks and CAD Design of Spur Gears” (“Generarea flancurilor evolventice şi proiectarea asistată de computer a roţilor dinţate cilindrice”), autorii lucrărilor fiind conf.univ.dr.ing. Iulian Stănăşel, prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga şi conf.univ.dr.ing. Traian Buidoş.

Din comitetul ştiinţific al conferinţei face parte prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga, iar fiz.dr. Mircea-Petru Ursu, prezent la conferinţă în calitate de speaker invitat, şi-a prezentat lucrarea în cadrul Secţiunii D.

Organizatorii conferinței ModTech2016 sunt: Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech din Iași (România), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Sileziene din Gliwice (Polonia), Universitatea Maritimă din Constanța (România), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România).

 

fiz.dr. Mircea-Petru Ursu

 


Image Image Image Image Image Image Image Image Image