După cum se cunoaște, la nivelul Universității există un număr de 11 domenii de doctorat funcționale, iar cei patru colegi se alătură acestor domenii, în urma susținerilor care au avut loc astfel:

  • De la orele 10, respectiv 12, la Facultatea de Protecția Mediului au fost susținute tezele de abilitare în domeniul Agronomie, cu titlul ”Irigarea culturilor și agrotehnica diferențiată în nord-vestul României” – autor prof.univ.dr.ing. Cornel DOMUȚA, respectiv ”Tehnologii de protecţia solului şi reconstrucţie a landşaftului în nord-vestul României” – autor conf.univ.dr.ing. Radu Petru BREJEA;
  • De la orele 11, la Biblioteca Universității a avut loc susținerea tezei de abilitare în domeniul Inginerie Industrială a domnului conf.univ.dr.ing. Iulian STĂNĂȘEL, cu titlul ”Cercetări privind utilizarea CAD/CAE/CAM/PDM în concepţia şi dezvoltarea produselor”;
  • De la orele 13, în Sala Consiliului de Administratie a avut loc susținerea tezei de doctorat în Biologie a doamnei conf.univ.dr.biolog Simona-Ioana VICAȘ, având titlul ”Compuși bioactivi cu activitate antioxidantă și aplicații biomedicale”.

Ne bucură mult faptul că tot mai mulți dintre colegii noștri îndeplinesc condițiile și standardele științifice riguroase impuse la nivel național pentru obținerea atestatului de abilitare, precum și mobilizarea lor pentru a face acest important pas atât pentru cariera lor, cât și pentru școala doctorală orădeană. Așteptăm cu încredere afilierea lor la școala doctorală și îi felicităm călduros pentru rezultatele obținute!

 

Director CSUD

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU

 

Image

 

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image