Numele lor și al conducătorilor lor de doctorat le găsiți mai jos:

Nr.

crt.

Nume, iniţiala(lele) tatălui, prenume, (numele după căsătorie – dacă este cazul)

Domeniul de susţinere a tezei

Conducătorul științific

1.

Balota V.C.Raul Stelian

Inginerie Energetică

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Constantin IONESCU

2.

Benedek V. Vasile

Istorie

Prof.univ.dr. Mihai DRECIN

3.

Budea V. Florin Emil

Istorie

Prof.univ.dr. Mihai DRECIN

4.

Burescu G. Liviu Ionel

Biologie

Prof.univ.dr. Dorina CACHIȚĂ

5

Cacuci D. Jeanina Simona

Filologie

Prof.univ.dr. Ioan SIMUȚ

6

David A. Kinga (Kozma)

Medicină

Prof.univ.dr. Marius BEMBEA

7

Ivașcu V. Marius Evelin

Medicină

Prof.univ.dr. Marius BEMBEA

8

Jurj I Alina (Bodea)

Medicină

Prof.univ.dr. Amorin POPA

9

Lăstun L. Loredana Denisa

Sociologie

Prof.univ.dr. Floarea CHIPEA

10

Mancia M.F.Mircea Sebastian

Geografie

Prof.univ.dr. Alexandru ILIEȘ

11

Morariu M. Radu Ioan

Istorie

Prof.univ.dr. Viorel FAUR

12.

Pantea T. Maria Alexandra

Istorie

Prof.univ.dr. Mihai DRECIN

13

Roșan G. Maria Margareta (Meze)

Istorie

Prof.univ.dr. Viorel FAUR

14.

Coste V. Andreea Margareta (Vlad)

Medicină

Prof.univ.dr. Petru MIHANCEA

15.

Pascarenco I. Ghenadie

Medicină

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

16.

Stan I. Lucia (Kolozsi)

Economie

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU

17.

Stanciu V.Dorică

Economie

Prof.univ.dr. Mihai BERINDE

18.

Șipoș Gug F. Sebastian

Economie

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU

19.

Șipoș Lucian Roman

Medicină

Prof.univ.dr. Petru Aurel BABEȘ

20.

Titieni I.Roxana Elisabeta (Hatos)

Economie

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU

21.

Vlad Ionuț

Medicină

Prof.univ.dr. Amorin POPA

 

De asemenea, festivitatea a prilejuit reiterarea provocărilor ce stau în calea școlilor doctorale în acest an, respectiv autoevaluarea IOSUD și evaluarea internațională a școlilor doctorale, precum și necesarele reglaje instituționale în conformitate cu recentele modificări aduse prin hotărâre de guvern prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat. 

Cele mai calduroase felicitări și urări de succese în activitatea profesională, tuturor doctorilor laureați! 

Director CSUD,

Prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image