Domnul profesor Rohde le-a prezentat studenţilor doctoranzi şi masteranzi ai facultăţilor tehnice interesante prelegeri cu următoarele tematici: “Global Markets”,” Global Technology” şi “Global Students”. Domnul profesor Poddar a ţinut prelegeri pe teme legate de “Metamaterials.” Studenţii au fost foarte încântaţi de cele prezentate şi au pus o serie de întrebări. 

Totodată, către final, cele două personalităţi ştiinţifice au avut întâlniri şi discuţii cu doctoranzii din programul ERASMUS MUNDUS, de la Şcoala doctoralǎ de Ştiinţe inginereşti. Domnul director al Şcolii doctorale de Ştiinţe inginereşti prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu Vesselenyi a purtat discuţii cu cei doi specialişti privind colaborările viitoare şi un parteneriat în domeniul ştiinţific. 

În finalul întâlnirii domnul rector le-a mulţumit domnilor profesori pentru răspunsul la invitaţia dumnealui şi pentru prelegerile captivante.