La rândul său, prof.univ.dr. Sorin Curilă, preşedintele Senatului universitar, a dorit să le adreseze studenţilor “un călduros bun venit celor care vor călca astăzi pentru prima dată în amfiteatrele, sălile de curs şi laboratoarele universităţii şi îi asigur că Senatul va fi receptiv la iniţiativele şi activităţile voastre” încheind discursul cu dictonul „Concordia res crescunt!”.

Au fost prezenţi la festivitate prefectul Judeţului Bihor, Claudiu Pop, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Cornel Popa, primarul Municipiului Oradea, Ilie Bolojan şi episcopul ortodox Sofronie Drincec care au subliniat încă odată sprijinul acordat de administraţia locală şi spirituală pentru dezvoltarea instituţiei. La această manifestare au participat şi reprezentanţi ai instuţiilor de învăţământ, ai autorităţilor locale şi ai unor societăţi comerciale, parlamentari bihoreni şi parteneri economici ai universităţii.

Prof.univ.dr. Simona Trip, prorector responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale, a moderat cu naturaleţe şi eleganţă întregul eveniment şi, în încheiere, le-a urat studenţilor mult succes în noul an universitar.

Romeo Filip, preşedintele studenţilor din Senatul Universitar, şi Ottilia Pfeil, studentă în anul I la Facultatea de Arte, au vorbit despre rolul facultăţii în dezvoltarea profesională a studentului.

Cei mai buni studenţi clasaţi pe primele locuri la concursul de admitere au avut bucuria să îşi cunoască decanii cu ocazia înmânării carnetelor de student onorifice: Dan Cristina Ioana - Facultatea de Arte; Bar Roxana-Denisa - Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură; Bondar Bianca-Maria - Facultatea de Drept; Bochiş Simona Diana - Facultatea de Geografie Turism şi Sport; Nan Sergiu-Sorin - Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei; Moica Gabriel - Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial; Mal Mădălina-Loredana - Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică; Sacaciu Andreia-Cristina - Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; Cristea Bianca Georgiana - Facultatea de Litere; Ilea Andrada-Roxana - Facultatea de Medicină şi Farmacie; Ille Emil-Sorin - Facultatea de Protecţia Mediului; Buzguţa Cristian-Dan - Facultatea de Ştiinţe; Corpaş Maura - Facultatea de Ştiinţe Economice; Soboni Denisa-Valentina - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; Nistor Cristian-Alin - Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman".

Conducerea universităţii a dorit să mulţumească pentru activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată la UO şi să-şi ia rămas bun de la colegii seniori, oferind diplome omagiale următoarelor 11 cadre didactice pensionate: prof.univ.dr. Mihai Berinde, prof.univ.dr. Ion Bratu, prof.univ.dr. Ioan Felea, conf.univ.dr. Georgeta Gavriş, şef lucrări dr.ing. Mircea Mancia, prof.univ.dr. Mariana Morgovan, şef lucrări dr. Mircea Petru Negrău, prof.univ.dr. Gheorghe Oros, conf.univ.dr. Zoltan Pasztai, conf.univ.dr. Maria Floare Şandor, prof.univ.dr. Florin Popenţiu-Vlădicescu.

La finalul ceremoniei, corul Facultăţii de Arte împreună cu Florina şi Florin Mariş-Hinsu, cadre didactice la această facultate, ne-au delectat cu momente muzicale primite cu multă bucurie de către auditoriu.