Conferinţa a fost moderată de prorectorul pentru managementul cercetării şi relaţii internaţionale, prof.univ.dr. Sorin Şipoş, care a subliniat faptul că din acest moment se inaugurează seria intitulată „Conferinţele Universităţii din Oradea”, la care vor fi invitate personalităţi ce joacă un rol important în procesul universitar educaţional din România, şi care, într-un fel sau altul, pot să ofere sugestii, soluţii pentru problemele cu care se confruntă Universitatea din Oradea. La eveniment a fost invitat şi dr. Victor Velter, expert în cadrul Biroului de Scientometrie şi Biblioteci Universitare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Pe parcursul conferinţei, au fost abordate subiecte legate de cercetarea ştiinţifică şi publicaţiile ştiinţifice din România precum

Universitatea din Oradea are astăzi 46 de reviste ştiinţifice.

În ce priveşte Editura Universităţii din Oradea, invitatul Nicolae Cîrstea, director al grupului editorial Universul Juridic – Prouniversitaria Bucureşti, a propus o colaborare cu instituţia noastră.