Conferinţa a evidenţiat diversitatea ariei curriculare din domeniul studiilor filologice, fiind structurată pe parcursul a două zile în cadrul cărora au fost prezentate lucrări ştiinţifice de indubitabilă valoare în cadrul următoarelor secţiuni: literatura engleză, literatura americană, studii culturale, studii de gen, film şi dramă, teoria şi practica traducerii sau didactica limbii engleze ca limbă străină. Acest eveniment ştiinţific s-a dovedit a fi o excelentă oportunitate pentru diseminarea celor mai recente descoperiri din cadrul domeniului cunoaşterii, precum şi o bună ocazie pentru iniţierea unor programe comune, a unor noi parteneriate Erasmus, respectiv colaborări, aliniind astfel activitatea de cercetare, dezvoltare şi predare a departamentului la fluxul informaţional contemporan specific domeniului.

Invitaţii de onoare ai Conferinţei au fost PhD Prof. Jose Antonio Alvarez Amoros, de la Universitatea din Alicante, Spania, respective PhD Prof. Ştefan Oltean de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, care au susţinut prezentări în plen.

 

NEGRUŢ DAN

Lector univ. Dr.

Director de departament