Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, ora 17.00, la Galeria Tibor Ernő, Oradea, într-un cadru mai intim, dar de înaltă încărcătură spirituală, s-au reunit muzicieni, artişti plastici, actori, în fața unui public deosebit de cald, întru celebrarea cvartetului şi vernisajul expoziției de portrete aparținând pictoriței Bányai Szabados Katalin. Prezentarea programului serii – care a inclus într-o primă parte momente muzicale susținute de formația alcătuită din violonista Oláh Boglárka, contrabasistul Kinda Péter, violistul Alexandru Iosif Thurzo şi Trifán Laszló (chitară şi voce), poezie interpretată de actrița S. Németh Katalin şi poveste relatată cu mult haz de talentata Márton Ágnes (10 ani) – i-a revenit d-nei Emilia Mierluțiu – profesoară de desen – cea care a fost totodată şi călăuzitorul în desluşirea unor detalii din tehnica artistei portretist. Aducerea împreună a cvartetului Varadinum – care a susținut recitalul în cea de-a doua parte a serii – şi expoziției de pictură a d-nei Bányai Szabados Katalin a subliniat semnificativ, simbolic, data de 15 noiembrie – împlinirea a 25 de ani de la constituirea formației camerale – prin expunerea portretelor celor patru muzicieni, alături de ale altor personalități (figuri publice sau oameni al cărui chip şi expresie au inspirat-o pe artistă), precum mentorul spiritual al cvartetului: Sándor Thurzó, cel care în 1989 a pus bazele acestui frumos „proiect” muzical şi care a implementat o importantă tradiție arhivistică muzicală în Oradea, devenind un model de dăruire în încurajarea inițiativelor muzicale, consemnarea şi organizarea activităților muzicale mai ales ale tinerilor talentați, oferind muzicienilor amatori şi profesionişti ocazii de a apărea în public.

Duminică, 16 noiembrie 2014, ora 19.00, în Sala Palatului Cultural Arad (locația inițială pe care o anunțam în avancronică – Sala Ferdinand a Primăriei Arad – a fost modificată), în cadrul stagiunii de concerte a Filarmonicii de Stat Arad, a avut loc cel de-al doilea recital al cvartetului Varadinum. Interpretarea de excepție a muzicienilor orădeni a determinat publicul din Arad să solicite revenirea lor pe scenă pentru susținerea unui bis, iar lucrarea interpretată a fost Serenada „Lavotta első szerelme” de Kossovics József.

Marți, 18 noiembrie 2014, ora 18.00, la Filarmonica de Stat Oradea, cvartetul Varadinum a susținut ultimul recital al seriei aniversare. Acumularea emoțiilor şi concentrarea energiilor expresiv interpretative au atins punctul culminant în această seară, iar reacția publicului a reflectat valul de simpatie pentru una din formațiile emblematice locale. Cei 25 de ani care leagă numele şi activitatea cvartetului Varadinum de oraşul Oradea şi de tradiția muzicală a acestuia reflectă şi un mod de a trăi prin şi pentru muzică, iar prietenia trainică dintre aceşti artişti ne garantează continuarea împreună a călătoriei lor muzicale, ani buni de acum înainte. La mulți ani, Varadinum! 

Cele trei lucrări care au fost interpretate, oglindesc preocuparea muzicienilor orădeni de a promova un repertoriu deosebit, mai rar abordat şi, nu în ultimul rând, reprezentativ pentru Oradea:

Dan Voiculescu: Suita din Codex Caioni – cu părțile: 1. Dans zglobiu; 2. Passacaglia; 3. Cântecul voievodesei Lupu; 4. Alia Ballet (rondo); 5. Dans din Nyires.

Johann Michael Haydn: Divertimento în Re major – având părțile: Marcia; Menuetto; Rondo; Finale (Tema şi 6 variațiuni).

Constantin Dimitrescu: Cvartetul nr. IV op. 38, în sol minor – cu mişcările: Allegro moderato; Adagio non troppo; Menuetto; Allegro un poco agitato

Cuvinte despre Cvartetul Varadinum

La 15 noiembrie 1989, la îndemnul muzicianului orădean Sándor Thurzó, tatăl lui Alexandru Iosif Thurzó, a luat ființă Cvartetul Varadinum care la acea dată îi reunea pe:

Agneta Tokaji – vioara I

Lucian  Maliţa – vioara II

Agneta Marcu – violoncel

Alexandru Iosif Thurzò – violă

Într-o a doua formulă, la vioara a doua s-a situat Eva Costin, fiica Agnetei Tokaji, alăturându-se  celor trei membri fondatori: Agneta Tokaji, Agneta Marcu şi Alexandru Iosif Thurzó.

În urmă cu 2 ani, când Agneta Tokaji a trecut la cele veşnice, i-a revenit fiicei sale locul la pupitrul viorii I, iar la vioara a doua a fost cooptată Boglarka Olah, fostă elevă a regretatei Agneta Tokaji.

Actualmente, componența Cvartetului Varadinum este:

Eva Costin – vioara I – absolventă a Facultăţii de Muzică a Universității din Oradea (2004); a absolvit un master de interpretare la Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj Napoca (2006); este violonistă la Filarmonica de Stat din Oradea şi a colaborat cu Facultatea de Arte din Oradea – ca profesor de vioară.

Boglarka Olah – vioara II – studentă în anul II la Masterat, la Facultatea de Arte, Departamentul Muzică şi membră permanentă în Filarmonica de Stat din Oradea.

Dr. Agneta Marcu – violoncel membru fondator – absolventă a Conservatorului Gh. Dima din Cluj Napoca (1976); masterat Management Educaţional la Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din Oradea; doctor în Stilistica Interpretării la Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj Napoca, conducătorul doctoratului fiind Terenyi Ede; este decanul Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea începând cu anul 2005; a scris mai multe cărţi şi cursuri de specialitate şi este coordonatoare a mai multor cărţi. Predă violoncel, didactica specialităţii instrumentelor cu corzi, didactica domeniului şi management artistic, şi muzică de cameră; este membru în Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta, Ungaria.

Alexandru Iosif Thurzò – violă membru fondator – absolvent al Conservatorului G. Enescu din Iaşi (1968); fost membru al Filarmonicii de Stat din Oradea şi a colaborat cu Facultatea de Muzică din Oradea ca profesor de violă şi muzică de cameră; invitat permanent în Brazilia pentru a preda cursuri de măiestrie de violă şi de muzică de cameră, furnizând cvartetului dar şi membrilor comunității muzicale din Oradea, un important şi inedit repertoriu aparținând unor compozitori de referință din această țară. 

Bogata activitate concertistică a formației orădene însumează numeroase apariții scenice în țară şi străinătate, iar în cadrul acestor concerte au interpretat un vast repertoriu din muzica universală şi românească. Au realizat integralele cvartetelor marilor compozitori: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, E. Grieg, P.I. Ceaikovski, F. Schubert, G. Enescu, Béla Bartók, A.B. Coutinho, Amaral Vieira şi alţii. Remarcat de importanți compozitori, cvartetului Varadinum i-au fost dedicate lucrări de către Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Lászlóffy Zsolt. O principală preocupare a muzicienilor acestei formații camerale este promovarea şi valorificarea creației muzicale a compozitorilor care au trăit şi compus în Oradea, sau care activează aici, atât muzicieni consacrați, cât şi autodidacți. Dintre autorii ale căror lucrări se regăsesc în repertoriul cvartetului orădean amintim: Michael Haydn, Carl Ditters von Dittersdorf, Bihari Sándor, Corneliu Torsan, Halmos László, Cornel Orbai, Dankó János, Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Csire József, Lászlóffy Zsolt, sau Adrian Gagiu.

Evanthia Marta