Din partea Universităţii din Oradea au participat: Prof.univ.dr.ing.Sorin CURILĂ – Preşedintele al Senatului Universităţii din Oradea, Prof.univ.dr.ing. Marcel ROŞCA - Prorector al Universităţii din Oradea,  Prof.univ.dr.ing.Daniel TRIP - Prodecan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Prof.univ.dr.ing. Cornelia GORDAN- Director al Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii.

La întâlnire a participat, din partea mediului industrial implicat la TIE, Preşedintele Comitetului Industrial de Consultanţă TIE, domnul ing. Cosmin MOISA (Continental Automotive, Timisoara), împreună cu o echipă de ingineri din cadrul companiei menţionată, şi reprezentanţi ai companiilor din cadrul Euro Business Park Oradea: Celestica Oradea (Alexandra OLTEAN şi Florin MUREŞAN),  Connectronics Oradea (Octavian MĂLAN, Daniela MARUŞCA, Andrei KECSEG-FONCE), Plexus Oradea (Adriana MANOLE şi Andrei NICORAŞ), Shinheung Electronics Oradea (Teodor SĂCĂCIAN), Emerson Oradea (Călin BANCIU), Net Digital Service Oradea (Traian MĂDUŢA).

Totodată, a fost prezent şi domnul inspector Prof. Florian MIELUŢ, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.

Discuţiile s-au orientat spre organizarea celei de a 24-a ediţii a concursului TIE 2015, care se va desfăşura în cadrul Universităţii din Oradea în perioada 22-25.04.2015 (www.tie.ro), subliniindu-se importanţa acestui concurs pentru dezvoltarea domeniului inginerie electronică şi implicit pentru proiectarea de PCB-uri, şi spre dezvoltarea şi educarea corectă, din punct de vedere profesional, a resursei umane (specialişti în inginerie electronică) în vederea asigurării dezvoltării industriei electronice româneşti la nivel european. 

La întâlnirea Comitetului Tehnic şi a Comitetului Industrial de Consultanţă TIE au participat cadre didactice din ţară, implicate în pregătirea academică a studenţilor participanţi la TIE (Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu, Universitatea din Suceava, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1 Decembrie din Alba-Iulia, Universitatea din Baia-Mare)  şi reprezentanţi ai companiilor implicate în susţinerea seminarului şi concursului TIE: Continental Timişoara, Celestica Oradea, Plexus Oradea, Connectronics Oradea, Shinheung Electronics Oradea, Emerson Oradea, Net Digital Service Oradea. Discuţiile s-au orientat spre modul de concepere a subiectelor pentru concursul TIE 2015 şi spre eventuala organizare în viitor a unui concurs pe un palier superior de dificultate TIE + - extensie a TIE, la care să participe studenţi masteranzi sau doctoranzi.