Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu este o personalitate marcantă în domeniul managementului, cu o bogată şi valoroasă activitate ştiinţifică, aducând contribuţii esenţiale la dezvoltarea managementului modern în România, evidenţiindu-se printr-o remarcabilă experienţă profesională în plan didactic, ştiinţific, şi managerial.

La această ceremonie au participat rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr. Constantin Bungău, președintele Senatului universitar prof.univ.dr. Sorin Curilă, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf.univ.dr. Adriana Giurgiu, decanul Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prof.univ.dr. Ion POPA, directorul Departamentului de Management din cadrul Facultăţii de Management (Academia de Studii Economice din Bucureşti), prof.univ.dr. Cosmin Dobrin, prof.univ.dr. Liviu Ilieş de la Departamentul de Management din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), prof.univ.dr. Ioan Mintaş (Universitatea din Oradea), prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan, decani ai facultăţilor, directori de departamente şi alte cadre didactice ale Universităţii din Oradea.

Ceremonia a fost deschisă de către președintele Senatului universitar, după care a luat cuvântul rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr. Constantin Bungău. Din anul 1993, Ovidiu Nicolescu este preşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional.

Laudatio a fost citit de decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf.univ.dr. Adriana Giurgiu, după care i s-a înmânat domnului prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu diploma de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea.

Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu a prezentat “Lectio magistralis” a cărei temă a fost problema tendinţelor din managementul modern.