În prima zi aniversară au fost prevăzute două evenimente importante, şi anume:

·  decernarea titlului de Doctor H.C. D-lui Profesor Daniel Courteix(Universitatea„Blaise Pascal”din Clermont Ferrand, Franţa), pentru întreaga sa activitate desfăşurată în cadrul facultăţii, care însumează 14 ani de colaborare cu instituţia noastră

·  organizarea primei întâlniri cu cadrele didactice de educaţie fizică şi sport din judeţul Bihor. 

Ziua de vineri a debutat cu Deschiderea oficială şi ceremonia aniversară, urmată de o şedinţă a Forumului Decanilor şi masa festivă.

În programul sărbătoririi celor 50 de activitate de educaţie fizică şi sport, desfăşurat în Aula Magna, au fost prevăzute :

                    Prezentarea volumului aniversar "Învățământul superior de Educație fizică și sport din Oradea, 50 de ani de activitate" tipărit  la Editura Universităţii din Oradea

                    Acordarea de diplome și plachete seniorilor din perioada de început a activităţii de educaţie fizică şi sport la Universitatea din Oradea: prof. univ. dr. Vasile Marcu , prof. univ. dr. Dinu Drăgan, prof. univ. dr. Ștefan Maroti, prof. univ. dr. Iacob Hanțiu, prof. univ. dr. Pop Mircea, prof. univ. dr. Octavian Bâc, conf. univ. dr. Janos Fekete, conf. univ. dr. Petru Mărcuț, dr. Emil Nosa, conf. univ. dr. Francisc Biro, lect. univ. dr. Vasile Pâncotan, lect. univ. Magdalena Mușat, lect. univ. Ștefan Kolumban, lect. univ. Marțian Pirtea , lect. univ. Ilie Puia,lect. univ. Elena Svercsak, lect. univ. Corneliu Stanciu,asist. univ. Vasile Popa, asist. univ. Alexandru Sanislav. Primele 8 cadre didactice menţionate au acumulat o vechime considerabilă în activitate ce depăseşte 3 decenii.

 In memoriam. Au fost Rectori: prof. univ. dr. Iosif Pervain 1963-1966, prof. univ. dr. Alexandru Săndulache 1966-1972, prof. univ. dr. Ioan Crișan 1972-1976, prof. univ. dr. Teodor Pop 1976-1984, prof. univ. dr. Teodor Maghiar 1990-2004. Au fost Decani:conf. univ. Ignatie Berindei 1964-1968, 1973-1978, prof. univ. dr. Aurel Encuțescu 1968-1973. Au fost profesori: conf. univ. Dumitru Mușat 1964-1983, conf. univ. Mihail Mateiu 1963-1995,  prof. univ. Emil Blaga 1970-1998,  conf. univ. Maria Brata 1964-2006, o lect. univ. Edmund Junker 1967-1981.

               Acordarea de diplome și plachete foștilor rectori: prof. univ. dr. Teodor Traian Maghiar 2004-2007, prof. univ. dr. Teodor Leuca 2007,  prof. univ. dr. Cornel Antal 2007-2011; și decani: prof. univ. dr. Teodor Jurcuț 1990-1995,  prof. univ. dr. Vasile Marcu 1995-1996, prof. univ. dr. Paul Magheru 1996-1999, prof. univ. dr. Iacob Hanțiu 2000-2007,  prof. univ. dr. Octavian Bâc 2007-2011,  conf. univ. dr. Ioana Josan 2011-2012

         Acordarea de diplome și plachete instituțiilor de învățământ superior de specialitate atât din ţară cât şi din străinătate: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Avram Iancu, Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Bacău, Facultatea de Științe ale mișcării, Sportului și Sănătății,  Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale,  Universitatea Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Ecologică, Bucureşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Departamentul de Știința mediului, Fizică, Educaţie Fizică  şi Sport, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş, Departamentul de Științe funcționale și Complementare, Universitatea Ovidius, Constanţa, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi montane,  Universitatea Valahia, Târgovişte, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad, Departamentul de Educație fizică și Sport,  University „Blaise Pascal” from Clermont Ferrand, University of Coimbra, Faculty of Sport Science and Physical Education, University of Physical Education and Sport, Gdansk , Faculty of Tourism and Recreation, Gdansk,  Hanze University Groningen of Applied Sciences, Institute of Sport Studi

   Acordarea de diplome și plachete partenerilor din Universitate: Prorector prof. univ. dr. Marcela Prada, Prorector conf. univ. dr. Simona Trip, Prorector prof. univ. dr. Marcel Roșca, Prorector prof. univ. dr. Ioan Țară, Prorector prof. univ. dr. Sorin Șipoș, Direcția General Administrativă, Director economic, ec. Crina Gherlea, Asociația Sportivă F. C. Universitatea Oradea,  Facultatea de Arte, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură,  Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Litere,  Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Biblioteca Universității din Oradea

         Acordarea de diplome și plachete partenerilor din afara Universității : Inspector școlar pentru Educatie fizica si sport, prof. Călin Hoțupan, Liceul cu Program Sportiv Bihorul, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret,  Clubul Sportiv Municipal, Clubul Sportiv Crișul Oradea, Clubul Sportiv Universitar Oradea, Prof. Adrian Merka, Deputat, Consiliul Științei Sportului din România,  Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea, Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" Oradea, Şcoala Gimnazială "Dacia" Oradea, Şcoala Gimnazială "Oltea Doamnă" Oradea, Liceul Teologic Greco-Catolic "Iuliu Maniu" Oradea,  Liceul "Don Orione" Oradea, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea, Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Asociaţia Down,  Fundaţia de scleroză multiplă, Clubul Sportiv Viitorul Oradea 

Ca o încununare a tuturor activităţilor, care s-au derulat în cadrul universităţii cu ocazia acestui eveniment aniversar, a fost prevăzută în ultima zi, 18.10.2014, organizarea Conferinţei internaţionale “Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii”, manifestare ştiinţifică ce a avut loc la Biblioteca universităţii.