Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Sorin Ş­ipoş, prorector al Universităţii din Oradea. Acesta a subliniat importanţa evenimentului istoric petrecut la 27 martie 1918, când românii dintre Prut şi Nistru au hotărât unirea pe vecie a Basarabiei cu patria-mamă România.

Au conferenţiat cu acest prilej Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş­-Bolyai” din Cluj-Napoca şi conf. univ. dr. Igor Ş­arov, Decanul Facultăţii de Istorie ş­i Filosofie, Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Domnul academician Ioan Aurel Pop, un vechi colaborator şi un bun prieten al Universităţii orădene, a vorbit auditoriului despre reperele istorice ale Moldovei în cultura românească, făcând o incursiune captivantă în istoria noastră medievală şi modernă, punctând în acest cadru locul şi rolul vechii provincii istorice româneşti, în context naţional, regional şi european.

A urmat intervenţia distinsului oaspete de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, care a prezentat în faţa publicului participant principalele repere istorice din cadrul procesului istoric care s-a desfăşurat la Chişinău acum 95 de ani.

De asemenea, s-a prezentat volumul The Historian's Atelier: Sources, Methods, Interpretations, coordonat de Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Mircea Brie, Florin Sfrengeu şi Ion Gumenâi, apărut sub egida Academiei Române şi a Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, în anul 2012.

Organizator principal: prof. univ. dr. Sorin Şipoş