Evenimentul a debutat cu prezentarea în plen intitulată The Status of the Translation Profession in EU and Romania, susţinută de Lector. Univ. Dr. Daniel Dejica, directorul Departamentului de Comunicare şi Limbi Străine de la Universitatea Politehnică din Timişoara, urmată de finalizarea Proiectului Cultural Creative Writing, iniţiat de Prof. Univ. Dr. Magda Danciu, lansarea cărţii dlui Prof. Univ. Dr. Roger Craik, acordarea premiilor Concursului de poezie iniţiat de Lector. Univ. Dr. Eva Szekely şi a continuat cu prezentarea From Literary Criticism to Poetry Writing: A Personal Perspective, susţinută de Prof. Univ. Dr. Roger Craik, de la Kent State University din Ohio, SUA.

Manifestarea a beneficiat pe tot parcursul ei, de prezenţa Librăriei Gutenberg din Oradea în cadrul Târgului Traducerilor din Literaturile Anglofone şi s-a încheiat cu reprezentaţia piesei lui Morris Panych: 7 Stories (An Existential Comedy in One Act), reprezentaţie dată de studenţii Facultăţii de Litere din cadrul Drama Club.

Organizat în cadrul Manifestărilor Ştiinţifice Naţionale cu Participare Internaţională, acest eveniment ştiinţific s-a dovedit a fi o bună oportunitate pentru diseminarea celor mai recente descoperiri din cadrul domeniului cunoaşterii, precum şi pentru iniţierea unor programe comune, respectiv colaborări, aliniind astfel activitatea de cercetare, dezvoltare şi predare a departamentului la fluxul informaţional contemporan specific domeniului.

 

Cu deosebită consideraţie,

Dan Negruţ

Lector univ. Dr.

Director de departament