Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Dr. Maria BERÉNYI, Director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria şi conf. univ. dr. Gabriel MOISA, prodecan al FIRISPSC, Universitatea din Oradea.

 Prima intervenţie a aparţinut distinsului oaspete clujean, domnul prorector prof. Ioan BOLOVAN. Acesta a precizat faptul că respectivul volum este un proiect ştiinţific binevenit în circuitul istoriografic, fiind o adevărată monografie care priveşte comunitatea românească din Ungaria. Lucrarea este un elaborat ştiinţific de excepţie realizat cu mult profesionalism şi care face apel la interdisciplinaritate. Este o sinteză în opt capitole care cuprinde rezultatele unor cercetări îndelungate. Autorii sunt, la rândul lor, cercetători consacraţi în rândul oamenilor de ştiinţă din Ungaria şi România. Bibliografia este adusă la zi, aparatul critic este impecabil, fapt care demonstrează travaliul ştiinţific extraordinar depus de autori. Capitolele volumului sunt redactate într-o manieră echilibrată, făcându-se apel la interdisciplinaritate. Sunt, de asemenea, evocate numeroase personalităţi din istoria culturală şi politică a României şi Ungariei care apar prezentate într-o manieră obiectivă, alături de societăţile culturale şi instituţiile de învăţământ care au pulsat în spaţiul transilvănean şi în cel ungar în epoca modernă şi contemporană. „Cartea lasă se respire o sincronizare a eforturilor elitelor româneşti din Transilvania şi Ungaria de a-şi menţine simţirea românească” – a mai precizat distinsul specialist clujean.

În intervenţia sa, doamna dr. Maria BERÉNYI a prezentat laboratorul de lucru al volumului, enumerând cercetătorii din Ungaria care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Distinsa cercetătoare a schiţat un scurt istoric al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, care, în cei 20 de ani de existenţă, a publicat 80 de volume referitoare la comunitatea românilor din Ungaria. Prezenta lucrare – aprecia doamna Berényi – poate fi un instrument de lucru extrem de util pentru cei care doresc să cerceteze istoria comunităţilor româneşti din Ungaria. Aceste comunităţi româneşti au reuşit să-şi păstreze identitatea prin intermediul a două instituţii importante şi anume Biserica şi Şcoala, care şi astăzi au un rol extrem de important în susţinerea românilor care trăiesc în statul vecin.

În partea finală a manifestării, conf. univ. dr. Gabriel MOISA a adresat mulţumiri colectivului din cadrul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, Primăriei Municipiului Oradea şi Consiliului Judeţean Bihor pentru tot sprijinul acordat în derularea acestui proiect.

De asemenea, domnul prorector Sorin Şipoş a oferit doamnei Maria Berényi Medalia jubiliară a Universităţii din Oradea pentru rezultatele ştiinţifice deosebite concretizate în numeroase cărţi şi studii privitoare la istoria românilor din Ungaria.

 

  Organizator principal: conf. univ. dr. Gabriel MOISA