“Colegii mei au desfăşurat nu mai puţin de 99 de conferinţe sau sesiuni ştiinţifice 2013 în cadrul celor 15 facultăţi. Au publicat nu mai puţin de 99 de lucrări care apar cotate ISI. Studenţii noştri au participat la concursuri profesionale unde au etalat rezultatele participării lor în zona de cercetare, în zona ştiinţifică. Nu mai puţin de 671 de studenţi au participat în ţară, dar, nu numai în ţară, la 74 de concursuri profesionale în sesiuni dedicate domeniilor lor unde ei învaţă.”

Preşedintele Senatului universitar, prof.univ.dr. Sorin Curilă a scos în evidenţă importanţa colaborării dintre mediul universitar şi al comunităţii în care se regăseşte instituţia în vederea aplicativităţii activităţii de cercetare. “Pentru Universitatea din Oradea cercetarea ştiinţifică a reprezentat un criteriu esenţial în dobândirea calificativului Grad de Încredere Ridicată acordat de către ARACIS. Instituţia noastră îşi doreşte să devină o universitate de excelenţă, care să fie încadrată între universităţi cu educaţie şi cercetare avansată. Este un obiectiv extrem de ambiţios care presupune substanţiale acumulări în dezvoltarea şi consolidarea reţelei de centre de cercetare de care dispunem.”

Întreaga ceremonie a fost moderată de prof. univ. dr. Sorin Şipos, prorector pentru managementul cercetării şi relaţii internaţionale al Universităţii din Oradea, care i-a invitat la microfon pe reprezentanţii Prefecturii şi Primăriei Municipiului Oradea. Directorul Cancelariei Prefectului, Claudia Timofte, cât şi viceprimarul, Ovidiu Mureşan, au asigurat comunitatea academică de sprijinul necontenit al instituţiilor pe care le reprezintă.

Claudia Timofte, directorul Cancelariei, a afirmat că “Acest eveniment, îmi oferă şansa de a reliefa rolul important pe care Universitatea din Oradea îl are legat de aspectele ce ţin de informarea şi diseminarea mesajului academic în rândul autorităţilor naţionale şi locale.” iar viceprimarul Ovidiu Mureşan a menţionat “Daţi-mi voie să urez succes lucrărilor acestei săptămâni ştiinţifice şi să vă asigur că toate rezultatele pe care le putem aplica în activitatea noastră vor da valoare comunităţii locale pe care o reprezentăm.”

Festivitatea de deschidere a acestei ediţii jubiliare s-a încheiat cu decernarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Oliver Grau de la Universitatea din Krems, Austria.

Laudatio DHC Oliver Grau