Joi, 22 mai 2014, în Sala Birou Senat a Universităţii din Oradea, a avut loc lansarea volumului Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate, coordonatori Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Igor Şarov, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013.

Evenimentul a fost moderat de lect. univ. dr. Florin SFRENGEU, Directorul Departamentului de Istorie.

Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ion ZAINEA, Directorul Şcolii Doctorale în Istorie, Universitatea din Oradea, prof. dr. Elisabeta ROŞU, Inspectoratul şcolar Bihor, prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, Prorector pentru managementul cercetării şi relaţii internaţionale al Universităţii din Oradea şi conf. univ. dr. Gabriel MOISA, prodecan al FIRISPSC, Universitatea din Oradea.

 Prima intervenţie a aparţinut domnului profesor Ion ZAINEA. Acesta a făcut o prezentare a coordonatorilor volumului, evidenţiind parcursul profesional şi ştiinţific al acestora şi contribuţia lor la deschiderea unor noi direcţii de cercetare în istoriografia românească, respectiv în cea din Republica Moldova.  De asemenea, a subliniat importanţa acestui volum care pune în dezbatere probleme legate de istorie şi de istorici în epoca contemporană. Lucrarea este structurată pe şase secţiuni (Evaluări şi reevaluări istoriografice, Direcţii noi de cercetare, Istorie şi politică, Cercetări biografice, Recitind documentele, Istoria în şcoală) care cuprind comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţa cu acelaşi titlu desfăşurată la Oradea în luna octombrie a anului trecut. Contribuţiile participanţilor au încercat să analizeze surse documentare noi, propunându-se, în acelaşi timp, interpretări noi ale surselor cunoscute sau a unora inedite, noi ipoteze şi concluzii care scot în evidenţă mecanismele şi limitele statului de a controla, a modela sau remodela istoria naţională şi cea universală. S-a încercat, de asemenea, delimitarea punctului de contact dintre istoriografie, memoria colectivă şi politică, precum şi analiza unor documente fundamentale pentru istoria istoriografiei. O secţiune importantă din volum este consacrată statutului istoriei în societate şi a studierii istoriei în şcoală, dar şi a evaluării şi reevaluării surselor documentare. Volumul abordează şi investigarea istoriografiei din perioada comunistă şi impactul scrisului istoric asupra epocii contemporane schiţându-se şi câteva direcţii de investigare a trecutului din România în perioada post comunistă. Printr-o serie de studii de foarte bună calitate volumul urmăreşte să evidenţieze necesitatea unui demers comun al istoricilor pentru consolidarea statutului disciplinei Istorie în şcoală, de a deschide calea pentru teme de cercetare noi şi către abordări interdisciplinare.    

În intervenţia sa, prof. dr. Elisabeta ROŞU a precizat faptul că secţiune a VI-a din   respectivul volum abordează o problemă sensibilă şi anume evoluţia istoriografiei şi a dascălului de istorie în perioada comunistă şi în cea imediat următoare momentului 1989.  Doamna inspector face o pledoarie pentru frumuseţea istoriei ca disciplină de studiu şi de cercetare, dar adresează şi un îndemn pentru unirea eforturilor către reconsiderarea statutului istoriei şi a profesorului de istorie în societatea contemporană.

Prorectorul Sorin ŞIPOŞ a vorbit despre proiectul gândit de Universitatea din Oradea, prin care s-a încercat realizarea unei colaborări mai strânse între mediul academic şi principalele instituţii de învăţământ şi de cultură din Oradea şi judeţul Bihor. De asemenea, a salutat această colaborare şi a precizat că volumul a reuşit să strângă o serie de voci autorizate din domeniul istorie atât din ţară (Iacob Mârza, Toader Nicoară, Cornel Sigmirean, Florin Muller, Sever Dumitraşcu, Laurenţiu Vlad, George Enache, Maria Ghitta etc.), cât şi de peste hotare (Gita Yovchena, Penka Peeva, Ion Eremia, Anatol Petrencu, Gheorghe Petruşan).  

În partea finală a manifestării, conf. univ. dr. Gabriel MOISA a prezentat succint laboratorul intern al volumului şi a vorbit despre geneza proiectului care abordează situaţia istoriei şi a istoricilor în contemporaneitate, pledând pentru o imagine cât mai completă şi mai adevărată a istoriei şi a istoricului în epoca actuală şi pentru o implicare mai vizibilă a acestuia în peisajul social.

De asemenea, au fost premiaţi câştigătorii concursului de eseuri cu tema „Mari personalităţi politice şi culturale din istoria României” organizat pentru elevii din învăţământul preuniversitar, clasele X –XII. Primele trei locuri au fost ocupate de elevele de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea, Menţiunea I fiind acordată unei eleve de la Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” din Beiuş.

    Organizator principal: conf. univ. dr. Gabriel MOISA