Preşedintele Senatului universitar, prof.univ.dr. Sorin Curilă, a deschis conferinţa cu prezentarea personalităţii doamnei Ecaterina Andronescu, „un factor de sprijin pentru învăţământul bihorean” care „a militat continuu pentru dezvoltatea învăţământului şi pentru promovarea valorilor româneşti”.

În contextul temei conferintei, prorectorul responsabil cu managementul academic, prof.univ.dr. Marcel Roşca, a făcut o incursiune în istoria Universităţii din Oradea de la înfiinţare până în prezent, care „după o perioadă de acreditări şi evaluări instituţionale între 2007 şi 2011 a evoluat de la calificativul de înredere limitată, în 2011 la calificativul de încredere, ca după doi ani, în 2013, să primească calificativul de grad ridicat de încredere.”

Prof.univ.dr. Ecaterina Andronescu a prezentat învăţământul românesc în context european, subliniind că „fiecare generaţie de profesori şi studenţi vine şi adaugă tradiţie şi prestigiu universităţii, tradiţia reprezentând contribuţia fiecărei generaţii în creşterea prestigiului universităţii şi în concretizarea personalităţii, culturii instituţionale pe care orice universitate o are”. În încheiere, a lansat o provocare Universităţii din Oradea de a se asocia cu alte universităţi din ţară pentru realizarea platformei cursurilor on line , asemănător cursurilor realizate de universităţile de top din lume, bazată pe utilizarea tehnologiei IT.

Conferinţa s-a încheiat cu o sesiune de înrebări din partea studenţilor şi a celor prezenţi în sală. 

Biroul de Comunicare