Iniţiată de prof. dr. ing. Sabău Nicu Cornel şi şef lucrări dr. ing. Brejea Radu în anul 2001, având ca principal obiectiv situaţia creată la Roşia Montană, aplicaţia de teren din acest an, desfăşurată pe un traseu inedit a vizat următoarele obiective: Muzeul Aurului de la Brad, Cariera pentru exploatarea minereului de cupru de la Roşia Poieni administrată de S.C. Cupru Min Abrud, Cariera de exploatare a minereului aurifer şi galeriile romane de la Roşia Montană, fosta întreprindere pentru prelucrarea minereului de cupru S.C. Ampelum Zlatna, iazul de decantare de la Fânaţe a Exploatării Miniere S.C. Băiţa S.A., Salina şi situl “Natura 2000” de la Turda, Peştera Poarta lui Ionele şi Groapa Ruginoasă din Rezervaţia Naturală Munţii Apuseni şi Cetatea Unirii din Alba Iulia.

            Şi în acest an, aplicaţia s-a bucurat de un succes deosebit în rândul studenţilor, reuşita acestei acţiuni fiind asigurată şi de explicaţiile privind problemele de poluarea mediului în industria minieră, furnizate de cadrele didactice participante, Prof. dr. ing. Sabău Nicu Cornel, Şef lucrări dr. Eugenia Şerban şi Asistent drd. ing. Valentin Negrău.

            Aplicaţia practică a beneficiat de sprijinul moral şi material al Conducerii Universităţii din Oradea, al rectorului Prof. dr. ing. Constantin Bungău, al Decanului Facultăţii de Protecţia Mediului, Prof. dr. ing. Ioan Chereji, al Conducerii Departamentului de Ingineria Mediului, Prof. dr. ing. membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România.

            Director de Departament

            INGINERIA MEDIULUI                                              RESPONSABIL APLICAŢIE

            Prof. dr. ing. Domuţa Cornel                                    Prof. dr. ing. Sabău Nicu Cornel