Gala Profesorului Bologna este singura inițiativă națională prin care studenții își arată aprecierea față de profesorii care s-au remarcat prin metodele lor de predare și învățare adaptate la nevoile și interesele studentului de azi.

Dintr-un total de peste 700 de nominalizări, titlul a fost acordat unui număr de 108 profesori din cele mai importante universități din România.

Printre laureaţi se numără şi patru profesori ai Universităţii din Oradea:

- prof.univ.dr. Alina Daciana Bădulescu,

- lect.univ.dr. Marius Corneliu Cioară,

- conf.univ.dr. Gabriel Florin Moisa şi

- prof.univ.dr. Sorin Domiţian Şipoş.

Prima distincţie Profesor Bologna a fost câştigată în anul 2009 de lect.univ.dr. Cristina Maria Dogot din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Inițiativa studenţilor are la bază conceptul de învățământ centrat pe student, o nouă paradigmă a sistemului educațional în care studentul nu mai este văzut ca parte pasivă căreia i se livrează informație, ci participă activ la procesul de învățare, metodele de predare ale profesorului fiind interactive și dinamice, adaptate la nevoile fiecărui student. Acest concept este unul de bază în cadrul Procesului Bologna, adoptat și de România din 2001.

Dintre profesorii universitari, studenții au ales câteva cadre didactice care s-au adaptat la provocările implementării unui învățământ centrat pe student și care, prin relația pe care au construit-o cu studenții, au reușit să devină modele pentru generații întregi de tineri și să îi inspire în traseul profesional pe care aceștia au ales să și-l construiască. Aceștia au primit tilul de Profesori Bologna, titlu cu atât mai apreciat cu cât distincția vine exclusiv din partea studenților – cei mai în măsură să analizeze și să judece prestația profesorilor la fiecare oră de curs.

Studenții au avut la dispoziție 5 săptămâni să își nominalizeze profesorii preferați, după care studenții evaluatori, pregătiți de ANOSR să recunoască profilul Profesorului Bologna, au participat incognito la cursuri ale profesorilor nominalizați, le-au luat interviuri studenților și, ulterior, profesorilor, pentru a se asigura că distincția ajunge doar la acei profesori care îl merită pe deplin.

Biroul de Comunicare