În introducere, directorul CSUD a vorbit despre studiile universitare de doctorat de la Universitatea din Oradea, menţionând: Universitatea din Oradea este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat cu 10 domenii de studii grupate în şase şcoli doctorale, numărând în prezent circa 360 de doctoranzi coordonaţi de 43 de conducători de doctorat”.

Doamna prof.univ.dr. Alina Bădulescu a mulţumit directorilor Şcolilor Doctorale, Compartimentului Secretariat al IOSUD UO care a asistat administrativ acest proces şi Biroului Diplome pentru colaborare, după care a prezentat lista persoanelor cărora li se atribuie titlul de DOCTOR, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru învățământ superior nr. 165 din 7 aprilie 2014, invitându-l pe rectorul universităţii să le înmâneze. Prof.univ.dr. Constantin Bungău a felicitat atât doctorii laureaţi cât şi conducătorii de doctorat, subliniind că „statutul de doctor într-o ramură de ştiinţă  te obligă, de aceea următorul pas ar fi implicarea într-un program postdoctoral”.

De asemenea, domnul rector a remarcat că, între persoanele care au obținut titlul de doctor, cel mai tânăr doctor este născut în 1986, iar seniorul cu titlu de doctor este născut în 1960.

Biroul de Comunicare

Tabel nominal