Prof.univ.dr.ing. Mihail Ioan Abrudean este o prestigioasă personalitate din învăţământul superior şi din cercetarea românească contemporană din domeniul automaticii, cu o activitate didactică şi ştiinţifică de excepţie, recunoscută şi apreciată în ţară şi în străinătate. A contribuit la dezvoltarea învăţământului orădean de excelenţă în domeniul ingineriei sistemelor automate.

La această ceremonie au participat rectorul Universității din Oradea prof.univ.dr. Constantin Bungău, președintele Senatului universitar prof.univ.dr. Sorin Curilă, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei prof.univ.dr.ing. Teodor Leuca, directorul Departamentului de Ingineria Sistemelor Automate şi Management prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi, prodecanii facultăţii, directorii celorlalte departamente din cadrul facultăţii, corpul profesoral şi studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, membrii Senatului universitar, invitaţi din ţară şi din străinătate.

Ceremonia a fost deschisă de către președintele Senatului universitar, după care a luat cuvântul rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr. Constantin Bungău. În perioada 2000-2008 domnul prof.univ.dr.ing. Mihail Ioan Abrudean a fost prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, iar în perioada 2008-2012 prorector cu managementul didactic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Trecând de la cercetarea de anvergură la formarea academică a tinerilor, profesorul Mihail Abrudean a demonstrat că crezul academic al domniei sale este legat de conştiinţa imperativă de a lăsa moştenire peste generaţii rodul gândirii sale, nu oricum însă, ci sub forma nobilă a muncii la catedrǎ.

Laudatio a fost citit de către decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei prof.univ.dr.ing. Teodor Leuca, după care i s-a înmânat prof.univ.dr.ing. Mihail Ioan Abrudean diploma de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea.

Prof.univ.dr.ing. Mihail Ioan Abrudean a susţinut “Lectio magistralis” cu referire la activitatea de cercetare în domeniul automaticii şi a controlului proceselor neconvenţionale, managementul academic şi viitorul învăţământului superior românesc.