Volumul a fost lansat la Oradea cu ocazia aniversării a 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Moderatorul evenimentului a fost lect. univ. dr. Florin Sfrengeu, directorul Departamentului de Istorie. . 

Conferenţiarul Gabriel Moisa a prezentat succint auditoriului contextul în care s-a înfăptuit revenirea la trupul ţării a Basarabiei. A fost evocat climatul exploziv al revoluţiei din 1905-1907 şi semnele renaşterii naţionale a românilor basarabeni, mai ales după revoluţia rusă din februarie 1917. A reapărut gazeta Cuvânt moldovenesc, iar în martie 1917 s-a constituit Partidul Naţional Moldovean, condus de marele filantrop şi patriot Vasile Stroiescu, care a preluat conducerea luptei naţionale. În acest context, Republica Democratică Moldovenească şi-a proclamat autonomia la 2 decembrie 1917, a urmat proclamarea independenţei la 24 ianuarie 1918 şi, în fine, votarea unirii cu România la 27 martie 1918. În continuare, a fost prezentată structura volumului şi principalii colaboratori din ţară şi din străinătate.

Despre „laboratorul” intern al volumului a vorbit unul dintre coordonatorii lui. Este vorba despre prorectorul Sorin Şipoş. „Această lansare de carte în ziua de 27 martie nu este întâmplătoare. Cred că datoria noastră de istorici este de a marca evenimentele importante din istoria naţională. Memoria noastră colectivă trebuie tot timpul alimentată de aceste momente importante. Nu trebuie să uităm că ziua de 27 martie 1918 face parte din memoria colectivă a neamului românesc. Cu alte cuvinte, această lansare de carte este pretextul de a ne întâlni, de a medita asupra destinului neamului românesc în context european. Avem de-a face cu un proiect pe care Departamentul de Istorie l-a gândit ca un proiect de cercetare, de internaţionalizare a cercetării istorice în cadrul Universităţii din Oradea”, a precizat domnul prorector. În continuare, domnia sa a menţionat faptul că studiile cuprinse în respectivul volum s-au axat pe patru concepte importante (naţiune, stat naţional, conştiinţă naţională şi integrare), analizate prin apelul la interdisciplinaritate, în viziunea duratei lungi a istoriei. Ca urmare, printre autorii studiilor se regăsesc istorici, specialişti în istorie politică, în istoria diplomaţiei, specialişti în istoria instituţiilor politice, în istoria artei, în sociologie, în demografie, în istoria culturii. Volumul este important şi prin introducerea în circuitul ştiinţific a noi surse documentare, prin intermediul cărora se face o analiză punctuală a zonei Europei Centrale, într-o perioadă cuprinsă între sfârşitul primei conflagraţii mondiale şi realităţile geo-politice şi istorice actuale.

În final, domnul profesor Sorin Şipoş a mulţumit studenţilor şi elevilor basarabeni pentru însufleţita lor implicare în organizarea „Zilelor Basarabiei” la Oradea, afirmând că râul Crişul Repede este de fapt Prutul, iar podul din centrul oraşului împodobit simbolic cu flori şi steaguri tricolore reprezintă un simbol al înfrăţirii şi al trăiniciei.

Organizator principal: prof. univ. dr. Sorin Şipoş