Evenimentul a cuprins două momente distincte: prezentarea performanţelor în cercetarea ştiinţifică a membrilor celor trei departamente (Departamentul de Istorie, Departamentul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării) care compun Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; vizitarea expoziţiei de către publicul participant, care a avut posibilitatea să se întâlnească, în mod direct, cu produsele ştiinţifice (cărţi, reviste, volume colective etc.) elaborate de cadrele didactice ale facultăţii.

Manifestarea a fost moderată de prodecanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, conf. univ. dr. Gabriel Moisa, care a subliniat importanţa actului de cercetare ştiinţifică pentru dezvoltarea ulterioară a facultăţii şi implicit a Universităţii orădene.

Au luat cuvântul: prof. univ. dr. ing. Constantin BUNGĂU, Rectorul Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, Prorector pentru managementul cercetării şi relaţii internaţionale al Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Ioan HORGA, Decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, lector univ. dr. Florin SFRENGEU, Director Departamentul de Istorie, conf. univ. dr. Cristina MATIUŢA, Director Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, conf. univ. dr. Mircea BRIE, Director Departamentul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Toate intervenţiile au abordat subiecte legate de cercetarea ştiinţifică, de elaborarea unor noi proiecte de cercetare, de indexarea produselor cercetării în baze de date naţionale şi internaţionale pentru o mai bună vizibilitate şi de impulsionarea activităţii cultural-ştiinţifice în cele trei centre de cercetare ale facultăţii (Institutul de Studii Euroregionale din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Centrul de Studii Imperiale şi Centrul de cercetare a istoriei evreilor „Eva Heyman” – ambele subordonate Departamentului de Istorie).

 

Organizator principal: conf. univ. dr. Gabriel MOISA