Corul de cameră ”Psalmodia varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman” a interpretat, sub bagheta dirijorală fermă a Pr. Conf.univ. Dr. Mihai Brie, colindele: În seara de moș Ajun de I. Brie, Nouă azi ne-a răsărit de D.G. Kiriac, În orașul Betlehem de I.D. Chirescu, Astăzi s-a născut Cristos de T. Popovici, Gazde mari nu mai dormiți de T. Brediceanu, La poartă la Țarigrad de I.D. Chirescu. Vocile teologilor au sunat cu forță, imprimând un caracter triumfal momentului.

Conf.univ.dr. Carmen Vasile a prezentat un discurs concis și sugestiv despre semnificația simbolurilor și tradițiilor asociate momentului. Pe axa sacru-profan și-au re-rostit sensurile: steaua, crinul, ieslea, magii, darurile, colindatul, bradul, conul de brad, nucile, merele, coznacul și lumânările.

Conf.univ.dr. Ramona Novicov a prezentat Icoana Nașterii Domnului ca reprezentare în limbaj vizual a tainei întrupării Logosului. Atotputernicul Creator a coborât în lumea creată de el sub forma fragilă a Pruncului Sfânt, dezbrăcându-se de slava sa ca să ia chip omenesc. Imaginea e una dintre cele mai frumoase imagini revelate sensibilității umane: pruncul este pus în leagăn simplu ce anticipează coşciugul, scutecele anticipează giulgiul, scena fiind proiectată pe hăul unei peșteri întunecate, care este chiar gura iadului. Pruncul, luminat de steaua sfântă, a venit să aducă lumina mântuirii și a învierii, a vieții veșnice, pe însăși lanțurile robiei păcatului și ale morții. În icoanele vechi, autentice, întreaga scenă este pictată cu o maximă acuratețe și sobrietate, fără accente pioase, pentru că mesajul icoanei transcende condiția omenească, ridicând-o la slava luminii celei neînserate.

Rodica Opriș Brândușa Doca au prezentat expoziția realizată de biblioteca universității – De la Moș Gerilă la Moș Crăciun – într-un discurs inedit.

Studenții și cadrele didactice ale Facultății de Arte au creat o atmosferă electrizantă în concertul de muzică sacră și colinde pe care l-au prezentat. Vocea specială de contratenor a lui Viktor Iosif, student în anul IV la clasa Lect.univ. Dr. Lavinia Cherecheș, a dat glas celebrei Ave Maria de J.S. Bach / Gounod, vocea de bariton cu potențialul unei cariere solistice a lui Aronescu Norbert, student în anul II la clasa Asist.univ. Cătălin Scurt, a încântat auditoriul cu piesa Pieta Signore de A. Stradella iar tenorul Bede Robert, student în anul III la clasa Asist.univ. Florin Mariș Hinsu a creat, prin interpretarea Nopții de vis o atmosferă cu totul înălțătoare. Cei trei soliști au fost acompaniați la pian cu mare acuratețe de Prep.univ. drd. Thurzó Zoltán.

Bagheta dirijorală rafinată și extrem de pretențioasă a Conf.univ. Dr. Valentin Lazăr a reunit clasele de canto ale Conf.univ. Dr. Florina Mariș Hinsu și Asist.univ. Florin Mariș Hinsu pentru a interpreta un program de colinde - D.G. Kiriac, O ce veste minunată; A. Adams, Noȅl; V. Teodorian, Legănelul lui Isus; N. Lungu, La Vitleem colo-n jos prelucrare; G. Cucu, Domnuleț și Domn din cer; T. Coste, Lerui Ler; Gh. Cucu, Sus boieri – care, prin forța de expresie cu totul aparte au ridicat publicul în picioare.

Dirijorul și compozitorul Prep.univ. drd. Tudor Ciupeiu a creat, prin orchestra pe care o dirijează și corul dirijat de Lect.univ.dr. Carmen Rus, un moment de foarte intensă trăire prin interpretarea propriei compoziții - Colinda noastră... pentru toți (cor mixt, orchestră de coarde și clopote).

Concertul Crăciun, gândit împreună cu directoarea bibliotecii Florica Ujoc, găzduit cu mare căldura de Emilia Pop, coordonat de Conf.univ. Dr. Carmen Vasile a fost ambientat de expoziția de icoane – delectare pentru ochi și suflet – realizată de Prep.univ. drd. Titiana Marcu și bradul viu (care urmează să fie plantat în curtea universității, ca simbol viu al evenimentului) împodobit în stil tradițional de Lect.univ. Corina Andor, Emilia Pop și Brândușa Doca.

Prof.univ.dr. Agneta Marcu, în cuvântul de încheiere, a mulțumit conducerii universității, realizatorilor evenimentului, bibliotecii care a găzduit concertul, publicului care a venit în număr atât de mare și a dorit Sărbători fericite.