Ceremonia primirii prof. univ. dr. emerit Marin Manolescu în rândurile corpului academic al Universității din Oradea a avut loc în sala Consiliului de Administrație.

În cuvântul său de deschidere, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, a vorbit despre începuturile învățământului pedagogic de rang universitar, adăugând că „la 60 de ani de la acel moment de debut, am readus pedagogia în cadrul Universității din Oradea, iar, din anul universitar 2024-2025, sperăm să putem acredita încă un domeniu de doctorat, Științele Educației”. Rectorul Universității din Oradea a mai spus că instituția pe care o conduce contează și pe contribuția „specialistului de valoare” prof. univ. emerit Marin Manolescu, în vederea îndeplinirii acestui deziderat. „Să vă simțiți ca acasă printre noi, domnule profesor”, a încheiat prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău.

Dând citire cuvântului de Laudatio, prof. univ. dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității din Oradea a spus că „opera pedagogică a prof. univ. emerit. Marin Manolescu cuprinde 10 lucrări de autor unic, 27 de lucrări în calitate de coordonator și coautor, peste 30 de lucrări coautor, peste 50 de studii, publicate în reviste din țară și străinătate, peste 100 de comunicări la conferințe și sesiuni de comunicări naționale și internaționale și peste 30 de referate de evaluare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar”. Cadru didactic al Universității din București, prof. univ. dr. emerit Marin Manolescu a coordonat numeroase lucrări de doctorat și, mai ales, a pus, alături de alți specialiști, temelia unor instituții fundamentale din domeniul Științelor Educației: Colegiul Universitar de Institutori sau Centru Național pentru Formarea și Perfecționarea Cadrelor Didactice din Învățământul Preuniversitar. Prof. univ. dr. Marin Manolescu a fost, mai bine de 10 ani, membru ARACIS, a înființat și coordonat două programe de master: „Mentoratul în educație” și „Educație presecundară”, a lucrat, ca specialist, în cadrul Ministerului Educației și, nu în ultimul rând, a fost și este un prieten devotat al Universității din Oradea.

Înainte de a da citire diplomei de Doctor Honoris Causa, acordată prof. univ. dr. emerit Marin Manolescu, conf. univ. dr. Aurel Căuș, președintele Senatului Universității din Oradea, a remarcat că, în curând, „Educația va face diferența dintre roboții, care vor putea să transmită informații, și profesorul care va transmite cunoaștere”.

În cuvântul său, prilejuit de primirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, prof. univ. dr. Marin Manolescu s-a declarat onorat fiindcă e „adoptat și integrat de valoroasa comunitate academică a Universității din Oradea”. „Am cunoscut, aici la Oradea, oameni devotați profesiei lor și universității, responsabili, primitori și prietenoși, dornici să ducă mai departe faima acestei instituții academice”, a declarat prof. univ. emerit Marin Manolescu. Privind înapoi spre „deceniile de colaborare” de până acum, cel mai nou Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea s-a angajat să își continue „munca de cercetare didactică și pedagogică, sperând să fiu la înălțimea așteptărilor dumneavoastră”.

În lecția magistrală pe care a prezentat-o, prof. univ. dr. emerit Marin Manolescu a vorbit despre „Învățământul românesc în context național și internațional – identitatea pedagogică a școlii românești”. „Școala românească este puțin în derivă – a observat prof. univ. emerit Marin Manolescu – adăugând că: „este nevoie de o reconstrucție a învățământului românesc”. Observând o „devalorizare a școlii românești”, prof. univ. emerit Marin Manolescu propune, printre altele, ca remediu pedagogic, „reconstrucția contractului între partenerii educaționali: școală, familie, elevi și comunitate”.

 

Biroul Comunicare

Image

Image