Universitatea din Oradea a fost reprezentată de: Dana-Carmen Zaha, Diana Cupșa, Claudia -Terezia Socol, Adela-Răzvana Lazăr, Luminița Fritea, Tomina-Gabriela Săveanu, Vesselenyi Tiberiu, Marius Drugaș, Dan-Cătălin Noje, cadre didactice și cercetători din clusterele de cercetare ale WP3.

„La această întrunire s-a pus accentul pe interdisciplinaritate și legătura echipelor de cercetare EU GREEN cu celelalte Grupuri de Lucru. Prezentările în plen, workshop-urile și sesiunile de brainstorming s-au concentrat pe identificarea punctelor comune existente între clustere de cercetare. A fost, de asemenea, alocat timp echipelor de lucru pe tematicile EU GREEN și pe proiecte. În acest sens, în toate echipele din care fac parte reprezentanți ai Universității din Oradea s-au stabilit detalii cu privire la acțiunile în derulare și cele planificate pe anul următor: Programe Intensive Mixte, așa numitele BiP-uri, aplicații Erasmus+ și Horizon, ca să enumăr doar câteva subiecte, dar și programe educaționale dezvoltate în cadrul Alianței Europene EU GREEN”, explică dr. Tomina Săveanu, cercetător în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea.

De altfel, dr. Tomina Săveanu a susținut, la întâlnirea de la ATU, și o prezentare pe tema dezvoltării de programe educaționale comune prin centre de excelență dedicate cercetării.

Pe agenda reuniunii din Irlanda a reprezentanților EU GREEN s-au mai aflat subiecte de interes general precum „Schimbările climatice – următoarea frontieră”, un raport al Comisiei Europene, prezentat de Anna Pirani, cercetător asociat la Centrul Euro-Mediteraneean pentru Schimbări Climatice, educația doctorală prin intermediul EU GREEN, evaluarea propunerilor privind noile diplome universitare comune europene etc.

Finalul întâlnirii a fost marcat de încă o conferință din ciclul „WATER RESILIENCE” – dedicat promovării practicilor durabile de gestionare a apei, provocărilor generate de schimbările climatice și contribuțiilor la îmbunătățirea protecției mediului.

Biroul Comunicare

Image  

Image  

Image