Miercuri, 6 noiembrie 2013 de la ora 17 la Facultatea de Arte a Universității din Oradea, Departamentul Arte Vizuale a avut loc întâlnirea cu tema Perspective în designul textil.

Participanți: cadre didactice și absolvenți ai Facultății de Arte - programul de studiu Arte Decorative, invitați din cadrul Departamentului de Management și Marketing al Facultății de Științe Economice și reprezentanți ai unor firme care activează în domeniu. Moderator: Lect. univ. dr. Andor Corina

Punctul de pornire al discuțiilor a fost concursul pentru tineri designeri Artists In Industry. Designers. Organizarea acestui concurs este partea a treia unui proiect mai cuprinzător care își propune să investigheze critic designul Made in Romania, trecut prezent și viitor sub genericul Artiști în Industrie (http://artistsinindustry.com ). Demarat în anul 2011 proiectul este realizat de către Asociația 2580 din Cluj Napoca cu sprijinul financiar al Asociației Fondului Cultural Național, Facultatea de Arte Oradea numărându-se printre parteneri.

Una din concluziile importante ale acestei întâlniri a fost necesitatea imperioasă a conturării unei comunități in domeniul designuui textil, organizarea de proiecte comune, identificarea unor modalități de promovare și diversificare a domeniului. S-a discutat asupra rolului Facultății de Arte în conturarea acestei comunități și despre relațiile reciproc avantajoase care se pot stabili între școală și foștii absolvenți.

Pe de altă parte s-au stabilit numeroase puncte de interes comun și necesitatea colaborării dintre Departametul de Arte Vizuale al Facultății de Arte, Departamentul de Marketing și Management al Facultății de Științe Economice și Departamentul de Inginerie și Management Industrial în Textile și Pielarie al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial.

 

Departamentul Arte Vizuale