Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea, str. Universității, nr.1, și este organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și Muzeul Țării Crișurilor. Alături de coordonatorul volumului vor lua parte la eveniment: prof. univ. dr. habil. Ion Eremia, prof. Univ. dr. habil. Gabriel Moisa, decanul IRISPSC și prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie a Universității din Oradea

Cartea „Latinitate, Romanitate, Românitate” este un exerciţiu rafinat şi somptuos de lectură. Un obiect fin al investigaţiei intelectuale, volumul reunește 27 de articole și o prezentare de carte, susținute în cadrul Conferinței Științifice Internaționale purtătoare a aceluiași nume, ediția a V-a, desfășurată la Chișinău, în perioada 5-6 noiembrie 2021. Subiectele propuse spre analiză: Latinitate, Romanitate, Românitate reprezintă fără îndoială o componentă sine qua non a culturii și formării identității europene, dar și o reafirmare a principiului unității în diversitate. Temele propuse de autori cuprind următoarele linii de cercetare: Latinitate, Romanitate, Românitate - perspective culturale și lingvistice, spiritualitate creștină în spațiul basarabean, interferențe literare și artistice în spațiul european de sorginte latină. 

Prin lansarea volumului, autorii își propun dezvoltarea unor noi platforme de cunoaștere a identității naționale, a valorilor materiale și imateriale ale României și Republicii Moldova, precum și aducerea în atenția unui cerc cât mai vast de cercetători, dar și a publicului larg, rezultatele științifice ale unor savanți consacrați, dar și a unor tineri cercetători, care își construiesc calea în breaslă. La fel ca în cazul volumelor precedente, diversitatea studiilor și a abordărilor pe care le prezintă autorii, ne demonstrează necesitatea și importanța cunoașterii și aprofundării cercetării diferitor aspecte ale istoriei și culturii românilor pentru o mai bună înțelegere a realităților prezentului. 

Biroul Comunicare

Image