Proiectul transfrontalier se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, intre 01.10.2012 şi 30.09.2013, avându-l ca director pe Prof.univ.dr. Alexandru Ilieş. Echipa orădeană de implementare a proiectului este formată din Prof. univ.dr. Martin Olaru, Conf.univ.dr Dorina Camelia Ilieş, Conf.univ.dr. Ovidiu Gaceu, Lector univ.dr. Vasile Grama şi dr. Cezar Morar.

Proiectul oferă sprijin financiar pentru transport, masă şi cazare unui număr de 20 de doctoranzi (câte 5 din fiecare universitate participantă în consorţiu - Universitatea din Oradea şi Universitatea de Vest din Timişoara de partea română şi Universitatea din Debrecen, respectiv Universitatea din Szeged de partea maghiară) înmatriculaţi în anul I sau II de doctorat în domeniul Geografiei precum şi profesorilor angrenaţi în procesul de predare, în vederea participării acestora la cursurile doctorale comune.

Un număr de 20 de doctoranzi şi profesorii conducători de doctorat din cele patru centre universitare (Prof. Alexandru Ilieş, Prof. Martin Olaru şi Prof. Rodica Petrea – Universitatea din Oradea, Prof. Gábor Kozma şi Prof. Süli-Zakar István – Universitatea din Debrecen, Professor Zoltán KOVÁCS – Universitatea din Szeged şi Prof. Nicolae Popa – Universitatea de Vest din Timişoara) s-au întâlnit la Oradea cu ocazia prelegerilor susţinute de Prof. Gábor Kozma (cursul intitulat Place Marketing) şi Prof. Zoltán Kovács (cursul cu titlul Urbanisation and Urban Competition in East Central Europe).

În cadrul manifestării, prelegerile au fost susţinute de vizite în teren pentru familiarizarea invitaţilor cu patrimoniul cultural turistic al oraşului Oradea dar şi cu problemele legate de existenţa brownfield-urilor în peisajul urban şi posibilităţile de reconversie funcţională a acestora.

Conţinutul acestui articol nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Responsabil Comunicare: dr. Vasile Grama, tel: 0740/889301, vasigrama@yahoo.com