Situație admitere 23.07.2021

 

Nr. crt.

Facultate/Departament

Total

1.

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură

192

2.

Facultatea de Arte

128

3.

Facultatea de Drept

346

4.

Facultatea de Geografie, Turism și Sport

460

5.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

390

6.

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

77

7.

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

174

8.

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

194

9.

Facultatea de Litere

146

10.

Facultatea de Medicină şi Farmacie

1976

11.

Facultatea de Protecţia Mediului

442

12.

Facultatea de Informatică și Ştiinţe

351

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice

575

14.

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

726

15.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

46

16

Români de pretutindeni

297

Total

6520