Schimbarea denumirii s-a realizat ca urmare a solicitării mai multor cadre didactice de la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității din Oradea. Se revine astfel la vechea denumire a programului de master, acest program purtând, pentru o perioadă de timp, denumirea de „Gestiunea Resurselor Umane”. „Salutăm revenirea la varianta originală, precum și descurajarea tendințelor de monopol asupra unor concepte interdisciplinare”, a declarat lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu.

        Conform spuselor reprezentantului Departamentului de Sociologie și Asistență Socială programul de master „Managementul Resurselor Umane” este organizat în așa fel încât să faciliteze participarea la cursuri și realizarea sarcinilor educaționale într-o manieră eficientă. Cursurile sunt organizate după amiaza, astfel încât să fie posibilă participarea studenților cu locuri de muncă, prezența la cursuri fiind gândită într-o formă cât mai flexibilă, așa încât, la cererea studenților, anumite cursuri au fost organizate modular.

        Programul de studiu „Managementul Resurselor Umane” e un domeniu cu capacitate de școlarizare care înseamnă 60 de studenți pe an. Acesta se desfășoară pe parcursul a patru semestre și se încheie cu susținerea unei lucrări de disertație. 

Biroul de Comunicare