„Specialiștii din cadrul bibliotecii noastre, să le spunem e-bibliotecari, îi îndrumă pe cititori către biblioteci care pun la dispoziția studenților sau cercetătorilor publicații în format electronic, fie că e vorba de o carte sau o lucrare științifică sau alte tipuri de resurse bibliografice: normative, standarde, brevete, colecții de artă etc. Așadar, colegii care lucrează în Biroul e-biblioteca, facilitează accesul studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor Universității din Oradea la o uriașă gamă de resurse electronice care există, nu numai în România, ci și la nivel mondial", a precizat rectorul, prof. univ. dr. habil Constantin Bungău. Rectorul universității din Oradea este convins că cititorul timpurilor noastre nu mai este neapărat cel care merge la raftul din bibliotecă, ci și acela care accesează, de acasă, diverse surse de informații. Biroul e-biblioteca vine practic în întâmpinarea celor care studiază sau lucrează la domiciliu sau în orice alt loc unde au acces la internet.

„Eu nu știu să mai existe în altă universitate un birou e-biblioteca. Sută la sută, este inovația noastră, nu am luat-o de la nimeni. Chiar eu am propus Senatului Universității să înființăm acest birou. În curând, vor fi disponibile, în format digital, și propriile noastre cărți, mai ales cele care se publică la editura universitară", a mai afirmat prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău.

Conducătorul Biroului e-biblioteca, Titus Bădic, spune, la rândul său, că noua structură a fost gândită pentru a oferi „sprijin și consultanță celor care vor să acceseze literatură științifică din cele mai variate domenii”. Toate site-urile, bibliotecile digitale, editurile, care oferă acces liber la conținuturile lor urmează să fie accesibile de pe pagina de internet a Bibliotecii Universității din Oradea. (https://www.uoradea.ro/Biblioteca%20UO) „Încercăm astfel să facilităm accesul utilizatorilor la cărți, articole științifice sau baze de date privind cercetarea academică. Universitatea din Oradea este abonată la o bază de date dedicată cercetării, bază de date ce poate fi accesată cu ajutorul unui cont și a unei adrese de tipul ...uoradea.ro”, explică Titus Bădic.

Angajații bibliotecii electronice a Universității din Oradea sunt pregătiți să explice potențialilor utilizatori cum pot deveni posesorii adresei care să le faciliteze accesul la această vastă bază de date. Funcționarii de la e-bibliotecă pot fi solicitați: telefonic, apelând numărul 0259/408620 sau 0259/408622 sau, prin email, scriind la adresa info.resurseonline@uoradea.ro. De asemenea, în curând, pe site-ul bibliotecii vor fi disponibile tutoriale care vor detalia pașii ce trebuie urmați pentru a obține adresa ce garantează accesul la aceste uriașe resurse informaționale.

Biroul de Comunicare


Image Image