Scopul organizării acestei şcoli de vară a fost acela de a revigora interesul pentru limba franceză al publicului orădean şi în special pentru secţia de limba franceză a Facultăţii de Litere. La curs au participat 39 de cursanţi din care 21 adulţi din diferite domenii de activitate, 17 studenţi, precum şi un elev de liceu. Cursurile s-au desfăşurat pe două ateliere de lucru: începători şi nivel intermediar. Împărţirea în grupe de lucru s-a făcut pe baza unui test. Cursurile au abordat, pe lângă aspecte legate de învăţarea limbii, diverse aspecte ale culturii şi civilizaţiei franceze. Marele beneficiu al participării la aceste cursuri a fost prezenţa celor doi profesori vorbitori nativi de limba franceză.

Cursurile s-au încheiat vineri 30 august 2013, cu înmânarea diplomelor de participare, în care se menţionează nivelul de învăţare dobândit în urma cursului, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine.

Din echipa de organizare au făcut parte prep.drd. Teodora Cernău, directorul departamentului de limba şi literatura franceză-germană conf.univ.dr. Rodica Tomescu, lect.univ.dr. Daciana Vlad, lect.univ.dr. Veronica Buciuman.

Pentru anul viitor ne propunem să organizăm din nou acest curs, tot vara, dar cu o deschidere mai mare către elevi. Cel mai probabil vom face o grupă de elevi şi una de adulţi.

 

Organizator,

Prep. drd. Teodora Cernău