Universitatea din Oradea anunţă finalizarea programului de consiliere şi orientare profesională în scopul creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate destinat doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din seria I a grupului ţintă în cadrul proiectului: „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale.

Detalii proiect

Biroul de Comunicare