Concursul de planuri de afaceri SmartDoct este adresat exclusiv membrilor grupului țintă al proiectului SmartDoct care au încheiat Contractul de bursă și și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în Contractul de bursă, inclusiv formarea antreprenorială, elaborarea și îmbunătățirea Planului de afaceri.

În cadrul concursului vor fi premiate 27 planuri de afaceri, care vor fi evidențiate prin acordarea de diplome, promovate pe site-ul proiectului și prin intermediul mijloacelor mass-media în cadrul acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului, respectiv informare și publicitate cu privire la proiect. Planurile de afaceri selectate vor fi premiate, cu respectarea prevederilor Metodologiei de implementare a subactivității 4.3. Evaluare și premiere planuri de afaceri disponibilă la

http://smartdoct.uoradea.ro/images/gallery/resurse/1590143733_POCU_SmartDoct_Metodologia%204.3_finala-modificat%C4%83%20conf.%20deciziei%20din%2020.05.2020.pdf

Calendarul concursului de planuri de afaceri

•       Înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor): 25.05.2020 – 29.05.2020;

•       Evaluarea planurilor de afaceri înscrise la concurs: 01.06.2020 - 05.06.2020

•       Publicarea anunțului cu privire la rezultatele evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 08.06.2020

•       Primirea contestațiilor: 09.06.2020

•       Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor: 10.06.2020

•       Soluționarea contestațiilor și publicarea anunțului cu privire la rezultatele finale ale evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 15.06.2020

•       Prezentarea și premierea planurilor de afaceri în cadrul evenimentului Gala SmartDoct: 17.06.2020.

•       Publicarea anunțului cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct  pe site-ul proiectului și a unui Comunicat de presă cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct: 18.06.2020.

Biroul de Comunicare

Concursul de planuri de afaceri SmartDoct