Legătura strânsă între domnul profesor Zeno Bogdănescu şi Universitatea din Oradea s-a creat încă din anul 2014 în vederea organizării examenelor de diplomă la specializarea Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură a Universităţii din Oradea.

Laudatio a fost prezentat de către prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea.

Domnul prof.univ.dr.arh. Zeno Bogdănescu este o personalitate marcantă a lumii academice şi culturale româneşti şi internaţionale, fapt atestat prin întreaga activitate în care, arhitectul, proiectantul, regizorul de film de animaţie, cadrul didactic, cancelarul, managerul decan şi rector, omul de ştiinţă, cu meşteşug, rigurozitate şi dedicare, a transformat provocările într-un benefic succes. 

Distinsul om de artă şi de educaţie, domnul profesor Zeno Bogdănescu a desfăşurat o activitate de creaţie efervescentă şi o bogată activitate ştiinţifică studiind, proiectând, cercetând, scriind, coordonând programe de arhitectură, ateliere de arhitectură, proiecte de diplomă, publicaţii, organizând evenimente, expoziţii naţionale şi internaţionale, congrese, manifestări profesionale, concursuri de proiecte studenţeşti, workshop-uri și masterclass de arhitectură naţionale şi internaţionale, susţinând cursuri în calitate de „visiting professor” la universităţi din Franţa, Lituania, Turcia, Spania, S.U.A.

La finalul evenimentului, distinsul profesor universitar clujean a susținut în fața numeroasei asistențe o prezentare denumită sugestiv  ”Fragmente” care a conținut 150 de slide-uri conținând imagini cu locuri și clădiri care descriu frumoasa poveste de viață a arhitectului și realizatorului de filme de animație, Zeno Bogdănescu.

LAUDATIO

Image  Image  Image  Image  Image