Menționăn faptul că liceenii de la Tarna Mare au primit anul trecut echipa Universității din Oradea cu ocazia caravanei de prezentare a instituției orădene în cadrul unui proiect FDI.

Pentru elevi au fost organizate un tur al campusului UO și vizite la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Facultatea de Energetică și Management Industrial și Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, licenii manifestându-și interesul pentru domeniul inginerie.

Vizitarea laboratoarelor de la facultățile mai sus amintite au fost realizate cu sprijinul doamnei decan conf.univ.dr. Cristina Hora (IEMI), domnului decan prof.univ.dr.habil. Ioan-Mircea Gordan (IETI) și al domnului decan prof.univ.dr. Alexandru Pele (IMT).

Cu această ocazie, a avut loc, de asemenea, întâlnirea dintre doamna Claudia Maria Păcurar, director al Liceului Tehnologic Tarna Mare și doamna psiholog dr. Adriana Borza, director al Centrului de Consiliere și Servicii privind Cariera de la Universitatea din Oradea. Domniile lor au dezbătut subiectul Școlilor de Vară care se vor desfășura la Oradea în cadrul Proiectului ROSE, elevii fiind informați despre condițiile de înscriere și participare la evenimente.

Pe întreg parcursul vizitei, atât cadrele didactice, dar mai ales elevii au adresat întrebări legate de oportunitățile pe care le oferă viața de student la Universitatea din Oradea și domeniile care se regăsesc în cadrul celor 15 facultăți din cadrul UO.

Ca o recunoaștere a reușitei acestei vizite, câțiva elevi din clasa a XII-a și-au manifestat dorința de a deveni studenți la UO.

Din echipa Universității din Oradea responsabilă cu organizarea vizitei de azi au făcut parte:

- Prorector SSV, conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă

- Psiholog dr. Adriana Borza - CCSC

- Claudia Teodora Ignat - Biroul de Comunicare UO

- Bianca Albuț-Dana - Biroul de Comunicare UO.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image Image Image