Conferința Internațională ModTech a avut loc la Iași în perioada 19-22 iunie 2019, marcând aniversarea a 10 ani de existență a Asociației Profesionale în Tehnologii Moderne de Fabricație „ModTech”, sub auspiciile Academiei Române. Aflată la cea de-a VII-a ediție, conferința a reunit 171 de specialiști în domeniul tehnologiilor moderne din cadrul instituțiilor de stat, universităților, industriei și asociațiilor profesionale, atât din România, cât și din străinătate – Australia, China, Croația, Franța, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Spania, Turcia etc. Cu această ocazie, participanții au dezbătut cele mai recente informații cu privire la domeniile de cercetare cuprinse în tematicile conferinței. În cadrul activităților conferinței s-a desfășurat și workshop-ul cu titlul „Smart Manufacturing Technologies for Advanced Production of Parts from Automotive and Aeronautics Industries (FAMCRIA) PCCDI 82/2018” („Tehnologii inteligente de fabricare pentru producția avansată a componentelor din industria auto și aeronautică”).

Conferința ModTech2019 Iași a fost organizată de Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech din Iași (România), alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Academia de Științe Tehnice din România (ASTR), Societatea de Tehnologie a Pulberilor (Japonia), Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Sileziene din Gliwice (Polonia), Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Academia de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (România), Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) și Universitatea Maritimă din Constanța (România).

Secțiunile conferinței, în cadrul cărora au fost prezentate 141 de lucrări științifice, au fost:

A. Ingineria proceselor de fabricație: Metode noi de fabricație; Progrese în procesele non-tradiționale de fabricație; Fabricație virtuală; Metode și instrumente avansate pentru fabricația integrată cu computerul; Noi aplicații industriale; Fabricație inteligentă; Eficiența energetică în fabricație;

B. Progrese cu privire la materiale compozite și tehnologii: Metale avansate, ceramică și polimeri; Biomateriale; Reciclarea materialelor;

C. Caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice: Caracterizarea mecanică, structurală, fizică și geometrică; Analiza și modelarea probabilistică;

D. Robotica și fabricația integrată cu computerul: Roboți industriali, Sisteme CIM, Robotică inspirată de biologie, Robotică socială, Robotică de divertisment;

E. Transferul de tehnologie: Studii de caz privind gestionarea informațiilor; Comunicarea de cunoștințe; Portaluri de cunoștințe, educația inovației în inginerie; Informații în afaceri; Modelarea și analiza proceselor de afaceri, procesul de planificare a fluxului de lucru; Securitatea procesului de afaceri;

F. Micro-tehnologii și nano-tehnologii: Noi evoluții în procesele micro și nano; Fabricarea nano-structurilor și a nano-materialelor: nano-filme, nano-bule, nano-fluide și nano-picături;

G. Inginerie și navigație maritimă: Inginerie și tehnologii maritime; Transport maritim; Economie maritimă.

La fel ca în anii precedenți, Universitatea din Oradea a fost reprezentată de Șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu (Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației) care a prezentat lucrarea în secțiunea C, fiindu-i, de asemenea, decernat premiul acestei secțiuni. În cadrul conferinței ModTech2019, Șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu a fost  membru în comisia de evaluare a posterelor.

Din comitetul științific al conferinței au făcut parte universitarii orădeni prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga (Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică) și Șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu (Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologie a Informației). Lucrările prezentate în cadrul conferințelor ModTech sunt publicate în „International Journal of Materials & Product Technology” (ISSN 0268-1900, www.inderscience.com/ijmpt) , „International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT)” (ISSN 2067-3604; www.modtech.ro) și în „Proceedings of ModTech 2019” (IOP Conference Series-Materials Science and Engineering), indexate ISI și BDI.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image