Universitatea din Oradea oferă 102 programe de studii licenţă (cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă) pentru admiterea din anul universitar 2018 - 2019.

În sesiunea din iulie 2018, Universitatea din Oradea scoate la concurs pentru programele de studii de licență – 5660 de locuri, din care 1616 locuri bugetate și 4044 de locuri cu taxă.
Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

 - candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

 - candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

 - candidați români de pretutindeni.

Pe site-ul Universităţii din Oradea www.uoradea.ro

şi pe pagina dedicată Admiterii 2018 - admitere.uoradea.ro şi sunt accesibile toate informaţiile privind admiterea: GHIDUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ care conţine calendarul pe facultăţi, documente necesare, criterii de admitere etc.

https://www.youtube.com/watch?v=JK4IyDOw650