Săptămâna Ştiinţifică a cuprins o serie de  comunicări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale şi diverse alte evenimente, precum decernarea tilului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Marius Bojiţă, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca.

În premieră pentru comunitatea orădeană, Universitatea din Oradea a găzduit lucrările Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), for care reprezintă universităţile acreditate din România, în raport cu autorităţile statului, fiind singurul organism de promovare a intereselor, inclusiv în procesul legislativ care priveşte direct educaţia şi cercetarea.

În data de 1 iunie, prima zi a CNR, a avut loc festivitatea prilejuită de împlinirea a 55 de ani a Universității din Oradea, în deschiderea căreia corul Departamentului de Muzică a cântat impresionant Imnul României şi Gaudeamus igitur.

La acest eveniment de mare anvergură au fost prezenţi, alături de rectorii universităţilor publice şi private din România, invitaţi din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul National al Finanţării din Învăţământul Superior (CNFIS), Academia Română, Federaţii studenţeşti, Sindicatul Alma Mater, etc.

A fost o ceremonie deosebită, la care, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea a făcut o incursiune în timp asupra începuturilor și dezvoltării actualei universități, pornind de la atmosfera iluministă a sfârșitului secolului al XVIII-lea când ia ființă la Oradea o instituție superioară pentru învățământul filosofic. De asemenea, a subliniat faptul că: “Azi sărbătorim nu numai 55 de ani de învățământ superior continuu la Oradea, ci sărbătorim și 238 de ani de la înființarea Academiei de Drept și 95 de ani de la înființarea Teologiei Ortodoxe”.

Totodată Universitatea din Oradea se poate lăuda astăzi cu poziții onorabile în clasamentele internaționale precum QS University Rankings  și Clasamentul Global URAP (University Ranking by Academic Performance).

La finalul discursului rectorul prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău a specificat: “Ne dorim să fim tot mai buni pe partea de cercetare, antreprenoriat şi învăţământ, să fim un motor de dezvoltare a comunităţii locale şi să păstrăm ceea ce ne-a dăruit mai bun istoria.”

Au fost trăiri emoţionante care ne-au purtat prin trecutul academic al acestei instituţii, momente punctate atât prin discursurile rectorului, prof.univ.dr. Constantin Bungău cât și al preşedintelui Senatului Universitar, prof.univ.dr. Sorin Curilă.

În continuarea ceremoniei,  oaspeții de seamă au rostit mesaje de felicitare. Ministrul Educaţiei Naţionale, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, prezent la ceremonia festivă, a lăudat Universitatea din Oradea pentru rezultatele obținute de-a lungul anilor, ajungând să fie una dintre cele mai bune universităţi din ţară şi să fie foarte bine cotată la nivel mondial: “O universitate cu recunoaştere regională, dar şi internaţională, o universitate care nu se opreşte din a se reinventa.”

A luat cuvântul Ministrul Cercetării şi Inovării, Nicolae Burnete, care a fost cadru didactic asociat al universității noastre și care a punctat că “Universitatea din Oradea a trecut de-a lungul timpului de la menirea de formator de cadre didactice de cultură generală pentru învăţământul preuniversitar la cea de învăţământ superior şi cercetare şi dacă astăzi, Universitatea din Oradea a ajuns aici, este meritul cadrelor didactice şi al studenţilor.”  

Prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, preşedinte CNR a subliniat faptul că: “Universitatea din Oradea este cunoscută în România pentru ceea ce a făcut cu privire la consolidarea rolului universităţilor din perspectiva unei realităţi extrem de importante, aceea de motor al dezvoltării locale şi regionale.”, iar preşedinta de onoare a CNR, prof.univ.dr. Ecaterina Andronescu a adus un elogiu fostului rector Teodor Maghiar subliniind că: “A făcut enorm pentru Universitatea din Oradea, această universitate fiind crezul vieţii profesorului Teodor Maghiar, şi poate că ar merita ca această aulă să-i poarte numele, pentru că într-adevăr personalitatea lui a însemnat enorm de mult pentru evoluţia universităţii.”

Ne-au mai onorat cu prezenţa prefectul judeţului Bihor, Ioan Mihaiu, primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ioan Mang şi Prea Sfinţiile Lor, Sofronie Drincec, Episcop Ortodox de Oradea şi Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea. Fiecare dintre domniile lor au adresat un cuvânt de apreciere pentru ceea ce înseamnă Universitatea din Oradea pentru comunitatea orădeană. Prefectul Ioan Mihaiu a dorit să menţioneze că: “O simplă trecere în revistă a istoriei celor 55 de ani de la înfiinţare ne relevă faptul că universitatea orădeană este un pol de excelenţă care asigură corespunzător standardele şi condiţiile de calitate, drept pentru care, a fost evaluată de ARACIS cu calificativul grad de încredere ridicat.” Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ioan Mang şi primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan a adresat mulţumiri fostului rector Teodor Maghiar, iar primarul a vorbit despre masterplanul pe care, cu o zi înainte, l-a prezentat public şi care prevede că, peste 10-15 ani, zona Universităţii va avea o multitudine de noi clădiri şi dotări, dar şi un campus cu o treime mai mare.

Un discurs aparte l-a avut rectorul Marilen Pirtea, de la Universitatea de Vest din Timişoara, care,  a recunoscut că este bihorean, născut la Ştei şi mutat în oraşul de pe Bega în urmă cu 20 de ani. ”Oriunde te-ar duce valul / Te cheamă la el Ardealul. / Oriunde te-ar duce dorul / Te cheamă la el Bihorul”, a încheiat domnia sa în aplauzele tuturor celor din sală.

După ceremonia festivă care s-a încheiat cu La mulţi ani! interpretată de corul Departamentului de Muzică al Universității din Oradea, în sală au rămas membrii Consiliului Naţional ai Rectorilor şi reprezentanții UO, astfel debutând lucrările CNR.

Tema principală abordată a fost o analiză obiectivă în raport cu vremurile pe care le trăim, orientată către viitorul Educaţiei din România. S-a vorbit despre ,,Învăţământul superior românesc – prezent şi viitor (sinteză/date statistice), iar în a doua parte a întâlnirii s-a discutat despre finanţarea învăţământului superior pentru anul 2018 şi despre cerinţele pieţei muncii la nivel european. Lucrările au fost conduse de ministrul Educației Naționale, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, de prof.univ.dr. Claudia Popescu, preşedintele CNFIS și de prof.univ.dr. Adrian Curaj, director general al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.

În data de 2 iunie, lucrările au continuat în Băile Felix cu prezentarea proiectului QAFIN,  draft de metodologie de clasificare pentru pilotare, de către doi experţi ai Băncii Mondiale (Romina Miorelli şi Alex Usher), dar şi cu discuţii legate de activităţile Consiliului Naţional al Rectorilor în domeniul internaţionalizării. Organizaţiile studenţeşti naţionale au abordat problemele cu care se confruntă colegii lor din ţară, iar sindicatul Alma Mater, desigur, a prezentat problemele dascălilor. Au avut loc o serie de dezbateri pe marginea temelor prezentate, iar în ultima zi a conferinţei discuţiile s-au axat pe tematica proiectelor comune.

Sărbătorirea a 55 de ani de învăţământ superior continuu la Oradea s-a încheiat cu o masă festivă și cu un tort personalizat cu sigla Universităţii din Oradea precum şi cu sigla aniversară special realizată pentru acest eveniment.

BIROUL DE COMUNICARE

Image

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

 

Image  

Image  Image  

Image  

Image  

Image  Image Image  

 

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image  

Image